Všetky články

12648
02.09.2009

Školská jedáleň je miesto, kam sa teší väčšina žiakov i učiteľov po náročnom dni. Preto by mala byť príjemným prostredím. Jej zriaďovanie je však dlhodobejší proces, ktorý si...

viac
12647
02.09.2009

Výchovno-vzdelávací proces je vždy spojený s komunikáciou. Učiteľ musí komunikovať nielen so žiakmi, ale mal by byť v kontakte aj s rodičmi. Prenos a spracovanie informácií,...

viac
12646
02.09.2009

Učiteľ môže s rodičmi komunikovať rôznymi formami. Jednu z nich predstavuje list. Prečo je táto forma komunikácie výhodná? V článku vám ponúkame príklad, ako môže vyzerať...

viac
12645
02.09.2009

Závislosť od hry vykazuje vlastnosti drogovej závislosti. Vznik hráčskej závislosti často súvisí so zlým štruktúrovaním voľného času dieťaťa. Je dôležité všímať si psychické i...

viac
12644
02.09.2009

Neoddeliteľnou súčasťou plynulého chodu prevádzky zariadení školského stravovania sú dostatočné množstvo a kvalita čistiacich prostriedkov. Ich nedostatok môže spôsobiť...

viac
12643
02.09.2009

Najčastejšími problémami, ktoré v súvislosti so školou znepokojujú učiteľov, sú problémy týkajúce sa nedostatku spolupráce a disciplíny zo strany žiakov. Učitelia môžu zvaľovať...

viac
12642
02.09.2009

Náročnosť učiteľského povolania spočíva aj v tom, že vyučovacia hodina je dejiskom množstva rozmanitých situácií, na zvládanie ktorých je potrebná učiteľova zručnosť. Čo však...

viac
13713
14.06.2009

245/2008 Z. z.
ZÁKON
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac

Stránky