Všetky články

12657
04.09.2009

Potrebujete vymenovať zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety alebo zástupcu riaditeľa pre mimoškolskú činnosť? Vymenovanie vedúceho organizačného útvaru je podmienené...

viac
12656
04.09.2009

Nový triedny učiteľ má príležitosť zaviesť v triede nové pravidlá a zmeniť sociálnu klímu v triede. Najmä prvé dva mesiace školského roku sú dôležité pre vytvorenie pravidiel,...

viac
12655
04.09.2009

Existuje mnoho dôvodov, prečo by sa mali školy začať aktívnejšie uchádzať o podporu verejnosti a médií. Niektoré z nich vyplývajú z dlhodobých trendov a zmien v spoločnosti,...

viac
12654
04.09.2009

Človek ako živá a spoločenská bytosť nutne prejavuje svoju spoločenskú podstatu práve v komunikačnom procese, a to či už zámernom, alebo nie celkom uvedomenom. Kde sú spolu...

viac
12653
02.09.2009

Ak sa niekto pýta, čo je nevyhnutné, aby mohol vzniknúť školský časopis, odpoveď je naozaj jednoznačná: vôľa tvoriť. Nemusí tu byť vyšpekulovaný systém, ako začať či ako...

viac
12652
02.09.2009

Pracovný úraz riešia ustanovenia Zákonníka práce. Základná definícia pracovného úrazu je uvedená v § 195 ods. 2 citovaného zákona: Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré...

viac
12651
02.09.2009

Chronické užívanie tabaku najneskôr do dvoch rokov od začatia fajčenia vyvoláva u 85 % konzumentov závislosť.
Podľa rôznych štatistík vo veku od 15 do 29 rokov je...

viac
12650
02.09.2009

Keď sa pozriete do tvárí svojich žiakov, uvidíte v nich
nielen ich vlastnú históriu, ale aj históriu ich rodičov,
prarodičov a praprarodičov. Na niekom je jeho...

viac

Stránky