Všetky články

12656
04.09.2009

Nový triedny učiteľ má príležitosť zaviesť v triede nové pravidlá a zmeniť sociálnu klímu v triede. Najmä prvé dva mesiace školského roku sú dôležité pre vytvorenie pravidiel,...

viac
12655
04.09.2009

Existuje mnoho dôvodov, prečo by sa mali školy začať aktívnejšie uchádzať o podporu verejnosti a médií. Niektoré z nich vyplývajú z dlhodobých trendov a zmien v spoločnosti,...

viac
12654
04.09.2009

Človek ako živá a spoločenská bytosť nutne prejavuje svoju spoločenskú podstatu práve v komunikačnom procese, a to či už zámernom, alebo nie celkom uvedomenom. Kde sú spolu...

viac
12653
02.09.2009

Ak sa niekto pýta, čo je nevyhnutné, aby mohol vzniknúť školský časopis, odpoveď je naozaj jednoznačná: vôľa tvoriť. Nemusí tu byť vyšpekulovaný systém, ako začať či ako...

viac
12652
02.09.2009

Pracovný úraz riešia ustanovenia Zákonníka práce. Základná definícia pracovného úrazu je uvedená v § 195 ods. 2 citovaného zákona: Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré...

viac
12651
02.09.2009

Chronické užívanie tabaku najneskôr do dvoch rokov od začatia fajčenia vyvoláva u 85 % konzumentov závislosť.
Podľa rôznych štatistík vo veku od 15 do 29 rokov je...

viac
12650
02.09.2009

Keď sa pozriete do tvárí svojich žiakov, uvidíte v nich
nielen ich vlastnú históriu, ale aj históriu ich rodičov,
prarodičov a praprarodičov. Na niekom je jeho...

viac
12649
02.09.2009

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že poznanie rôznych foriem motivácie a ich implementácia do pracovného procesu sú nevyhnutnou podmienkou skvalitňovania výsledkov práce a...

viac

Stránky