9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Elina
kvalifikovanosť

Dobrý deň,
poprosím o radu. Je potrebné prehodnocovať kvalifikovanosť zamestnancov, ktorí už v danej škole pracujú aj 20 rokov?
Teda znovu sa posudzujú aj aktuálni zamestnanci?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Ak máte na mysli, či od 1. 1. 2020 v súvislosti s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. treba prehodnocovať kvalifikovanosť a zaradenie zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried, tak nie. Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 87 ods. 11 jasne uvádza, že pedagogický zamestnanec sa od 1. 9. 2019 zaradí do kariérového stupňa, ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Ak bol kvalifikovaný podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., je kvalifikovaný aj podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ani v jednom ustanovení zákona a vyhlášky nie je ani náznak na povinnosť prehodnocovať.

Elina
kvalifikovanosť

Ďakujem veľmi pekne.

erika2505
Vychovavatelka SKD zaradenie

Dobrý deň, chcem sa informovať o takejto veci: pracujem ako vychovávateľka v ŠKD...mám 10 rokov prax. Moje vzdelanie je Bc. vychovavateľstvo ukončené v r. 2004 a Mgr. sociálna pedagogika. Keďže nemám plný uväzok ako vychovávateľka dopĺňam si ho 3 hodinami práce sociálneho pedagóga...zaujímalo by ma či podľa novej vyhlášky spĺňam kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľku v ŠKD a či môžem byť zaradená do 7. platovej triedy teda ukončeného VŠ vzdelania druheho stupňa, prípadne čo potrebujem aby som tak mohla byť zaradená...pozerala som novú Vyhlášku, ale nie je mi to celkom jadné...a môj zamestnávateľ ma chce preradiť do 6.pl.triedy ako nekvalifikovanú vychovávateľku. Ďakujem!

Maria Pavlikova
Vychovávatelka ŠKD zaradenie

Moja predchádzajúca odpoveď pre Elinu platí aj pre Vás. Na základe akého ustanovenia by mal zamestnávateľ prehodnocovať zaradenie zamestnancov. Zaujalo ma Vaše dopĺňanie úväzku prácou sociálneho pedagóga. Takúto možnosť som v zákone nenašla. Ktorý bod z vyhlášky Vám nie je jasný. Napíšte, pozriem sa na to.

centrum vychovavatel
vychovávateľ v Centre - kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o informáciu, či s účinnosťou zákona č. 138/2019 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. spĺňam kvalifikačné predpoklady pre prácu vychovávateľa v Centre pre deti a rodiny, v ktorom pracujem od roku 2013 (predtým som pracoval v LVS), pričom pedagogickú prax mám viac ako 20 rokov.

Mám ukončenú strednú pedagogickú školu, vyššie odborné vzdelanie špeciálnej pedagogiky (2001), následne II. stupeň VŠ v odbore sociálna práca ukončenú v roku 2008, I. kvalifikačnú skúšku (2008) a doplňujúce pedagogické štúdium na UKF Nitra (k študijnému odboru sociálna práca) ukončenú v roku 2012 – so záverečnou skúškou z predmetu psychológia, pedagogika a didaktika odborného predmetu. Zamestnávateľ mi oznámil, že pravdepodobne zmenou požiadaviek na kvalifikáciu som prestal od 1.1.2020 spĺňať kvalifikačné predpoklady. Neviem či som vyhlášku č. 1/2020 Z.z. dobre pochopil, ale v prílohe č. 3, časť II. vychovávateľ v center pre deti a rodiny sú podľa časového hľadiska ukončenia vzdelania zadefinované aj výnimky, kde je uvedené že ak bolo vzdelanie získané podľa predpisov účinných od 1.4.2002 do 31.10.2009, tak pri študijnom odbore sociálna práca sa ďalšie vzdelanie nevyžaduje.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Katarína Hubová
Kvalifikácia

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mojou ambíciou je zvýšiť si kvalifikáciu učiteľky v MŠ.
Ukončené mám štúdium na VŠ v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov.
Pred dvoma rokmi som ukončila pomaturitné štúdium na strednej pg škole v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.
Ak by som nastúpila a úspešne absolvovala rozširujúce štúdium primárnej pg, bola by som aj v MŠ kvalifikovaná ako učiteľ s VŠ II.stupňa? A kedy by som si mohla následne spraviť atestáciu?
Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom Katarína Hubová

Nadezda Mulicakova
Kredity

Dobrý večer,chcela by som sa Vás opýtať,že či mi patrí príplatok za kredity 12 % ,ktoré mi boli odobraté po absolvovaní I.kvalifikačnej skúšky? Bola som automaticky zaradená do vyššej platovej triedy,ale príplatok za kredity mi odobrali,pretože som ich použila na spomínanú skúšku. Do 30.6.2019 som si dala žiadosť o I.kvalifikačnú skúšku a absolvovala som ju v novembri 2019. Ak by mi kredity naďalej platili,zamestnávateľ ich vyplatí so spiatočnou platnosťou alebo nie? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

Ak ste mali priznaný kreditový príplatok do 31. 8. 2019 podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. a od 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a ATESTÁCIU ste absolvovali v novembri 2019, príplatok za profesijný rozvoj Vám budú vyplácať do 31. 8. 2026. Ak sa tak nestalo, požiadajte zamestnávateľa o jeho doplatenie.