3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ingrid vaňová
zástupkyňa pre materskú školu

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom riešenia problematiky zástupu počas MD a RD zástupkyne pre materskú školu. Sme teda základná škola s MŠ, pani zástupkyňa odchádza k 15.7. na MD a RD v trvaní cca 2 roky . Zverejnili sme voľné pracovné miesto , ale nikto sa nám neprihlásil . Voľné pracovné miesto chceme obsadiť kvalifikovaným pedagogickým zamestnancom , ktorý má VŠ I. Stupňa, spĺňa odbornú kvalifikáciu, ale nemá prvú atestáciu . Za uvedených podmienok keď nikto nemá záujem, je možné takto riešiť situáciu na škole a poveriť tohto zamestnanca na výkon funkcie a na aké obdobie ( 6.mesiaov a predĺžiť alebo na celé obdobie zástupu) . A ako je to prosím s funkčným vzdelávaní .
Ďakujem za stanovisko.

Maria Pavlikova
Zástupkyňa pre materskú školu

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy musí spĺňať okrem kvalifikačných predpokladov, aj predpoklady ako vedúci zamestnanec uvedené v § 39 zákona č. 139/2019 Z. z. Vami navrhovaná zástupkyňa bude vykonávať všetky činnosti ako jej predchodkyňa, tak prečo by nemala spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky. Prečo by sa v zákone uvádzali podmienky vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca, keď ich nemusí spĺňať. Zástupca riaditeľa školy vykonáva svoju činnosť na základe pracovnej zmluvy, nie poverenia.

ingrid vaňová
zástupkyňa pre materskú školu

Plne chápem požiadavky na uvedenú pracovnú pozíciu, len problém je v tom, že sme nikoho nezohnali napriek avízovanému voľnému pracovnému miestu. Hľadáme náhradné riešenie, ako i táto organizačná zložka bola plne funkčná. Je prípustné náhradné riešenie alebo sa musíme striktne držať legislatívy.