5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Vanresavanesa
Bc

Do akej platovej triedy mam byť zaradena ?
Pracujem v cdr na špecializovanej skupine pre deti s duševnymi poruchami
Vzdelanie:
Stredná pedagogická skola vychovávatel
Špeciálna pedagogika mpc
Socialna práca 1 stupeň
Prax 20 rokov

Maria Pavlikova
Bc.

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa (predpokladám, že ste zaradená ako vychovávateľka) v centre pre deti a rodinu (cdr ?) sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. 3. diel, II. časť. Ak ste pozerali uvedenú vyhlášku, zistili ste, že niektoré vzdelania sú zoradené podľa obdobia, v ktorom boli ukončené. Je to tak aj s vysokoškolským vzdelaním sociálna práca. Keďže ste neuviedli roky ukončených vzdelaní, a príslušný študijný program, neviem posúdiť Vašu kvalifikáciu. Prax nie je dôležitá.

Vanresavanesa
Bc

Ďakujem za odpoved
Pre doplnenie bakalárske štúdium som ukončila r.2018
Viete mi to prosím napísať teraz?

Vanresavanesa
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň
Po preštudovaní vyhlášky 1/2020 a tabulky pre Cdr s ukončením bakalárskeho štúdia v r. 2018, stredoškolským štúdiom SPS pedagogická -vychovávateĺ a špec. Pedagogikou na Mpc to všetko do 31.9.2019 by som mala byť zaradená do 6 triedy?
Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Bakalárske štúdium sociálnej práce ste ukončili v roku 2018, tak ako je to uvedené v oddiele B v bode 24. V stĺpci ďalšie vzdelávanie je uvedené doplnenie pedagogickej spôsobilosti a špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Stredoškolské vzdelanie a vzdelanie na MPC, ktoré ste pravdepodobne absolvovali pred vysokoškolským vzdelaním, nemôžete uplatniť po ukončení vysokoškolského vzdelania. Ak by sme zobrali do úvahy Vaše ÚSO vzdelanie, tak spĺňate vzdelanie uvedené v oddiele C pod bodom 5. Tak ako ste to nakombinovali vo svojej otázke sa v praxi neuplatňuje. Myslím, že Vám patrí zaradenie do 5. platovej triedy do ukončenia vzdelaní podľa bodu 24 v oddiele B vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, 3. diel, II. časť.