3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dannicek
Zaradenie do kariérového stupňa samostatný PZ

Dobrý deň,
prosím o radu. Prijali sme 1.9.2019 do pracovného pomeru na strednú zdravotnícku školu pracovníčku, ktorá má ukončené magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Bola zaradená do adaptačného vzdelávania (začínajúci PZ - trieda 6), ktoré úspešne ukončila 31.8.2020. Nemá však DPŠ. Má byť od 1.9.2020 zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec a teda bude mať triedu 7, alebo jej má ostať trieda 6 ako nekvalifikovanej?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do kariérového stupňa samostatný PZ

Pri prijatí do zamestnania 1. 9. 2019 ste Vašej zamestnankyni dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti (DPŠ). Podľa § 83 ods. 4 uvedeného zákona v období podľa ods. 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za zamestnanca spĺňajúci kvalifikačný predpoklad. Z uvedeného vyplýva, že ju zaradíte do kariérového stupňa samostatná učiteľka so zaradením do 7. platovej triedy.

Dannicek
Zaradenie do kariérového stupňa samostatný PZ

Ďakujem pekne za odpoveď.