5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
LenkaS
S

Dobrý deň,chcem sa opýtať,či zamestnavateľ môže oznámením znížiť platovú triedu nepedagogického zamestnanca bez vydania a doručenia nového platového dekrétu a bez novej zmluvy,kde by bola uvedená zmena platovej triedy. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
S

Každú zmenu platových náležitostí je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi novým oznámením o výške a zložení funkčného platu. Nová pracovná zmluva sa nevydáva, pretože tá sa nemení. Mení sa pracovná náplň, kde je uvedená aj platová trieda a tá sa musí vypracovať v súlade so skutočne vykonávanou prácou.

LenkaS
S

Čiže ak nevydá nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu a zamestnancovi vyplati mzdu z nižšej platovej triedy,môže sa zamestnanec dožadovat doplatenia mzdy do výšky pôvodnej platovej triedy?

Maria Pavlikova
S

Áno, je to tak ako som Vám to napísala. Každú zmenu platových náležitostí je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi novým oznámením o výške a zložení funkčného platu. Nová pracovná zmluva sa nevydáva, pretože tá sa nemení. Mení sa pracovná náplň, kde je uvedená aj platová trieda a tá sa musí vypracovať v súlade so skutočne vykonávanou prácou. Okrem toho by mal danú záležitosť s Vami vopred prerokovať, na základe čoho dochádza k zmene platovej triedy.

MoK
S

Ak sa mení pracovná pozícia zamestnanca, ktorá má súvis s jeho zaradením do platovej triedy a tú zamestnávateľ zmení bez súhlasu zamestnanca (nie je vyhotovená žiadna dohoda o zmene pracovných podmienok), nevyhotový nový platový dekrét ani novú pracovnú náplň, mýlim sa ak poviem,že bol porušený Zákonník práce? Na základe čoho má zamestnanec právo sa rozhodnúť, či bude novú pracovnú činnosť vykonávať? Nie je to iba jednostranné rozhodnutie zamestnávateľa, ktoré je v rozpore so Zákonnikom práce?