2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atachment
Zástupkyňa riaditeľky školy

Prosíme o pomoc:
V tomto školskom roku nám odchádza zástupkyňa pre druhý stupeň na materskú dovolenku. V kolektíve
učiteľom pre 2. stupeň nemáme nikoho, kto by splnil kvalifikačné predpoklady a zároveň mal organizačné a administratívne predpoklady pre uvedené pracovné zaradenia.
Prosíme o informáciu, či môže zástupcu riaditeľa vykonávať i iný pedagogický zamestnanec, do ktorého
pracovnej činnosti by patrilo vedenie druhého stupňa (napr. učiteľka pre prvý stupeň alebo vychovávateľka v ŠKD). Učiteľka by učila na 1. stupni (pomernú časť úväzku) a riadiacu činnosť by vykonávala pre druhý stupeň
alebo vychovávateľka by časť úväzku bola v ŠKD a riadiacu činnosť by vykonávala pre druhý stupeň.
Doteraz sme sa vždy riadili zaužívaným spôsobom tzn. riadiacu činnosť pre jednotlivé stupne vzdelania vykonávať pedagogický zamestnanec so vzdelaním pre tento stupeň vzdelania.
ĎAKUJEME

Maria Pavlikova
Zástupkyňa riaditeľky školy

Organizačná štruktúra je záležitosťou riaditeľa školy. Skôr by som to riešila jedným zástupcom riaditeľa pre obidva stupne základnej školy a prípadne druhý zástupca by mal len ŠKD. Vychovávateľka by nemala byť zástupkyňou riaditeľa pre druhý stupeň. V každom prípade je nevyhnutné, aby to bol pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.