4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tatry
Práca nadčas počas mimoriadnej situácie

Dobrý deň p. Pavlíková,

potrebovali by sme konkrétnu odpoveď na túto situáciu:

- v škole sa učí prezenčne na 2. stupni v malých skupinkách 5+1 /žiaci zo SZP/
- ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní doma
- pedagogickí zamestnanci učia z domu, dištančne + online, žiaci v skupinkách 5+1 sa pripájajú na online hodiny, resp. dištančne vypracovávajú ostatné zadania zo školy, keďže im to domáce podmienky neumožňujú
- keďže máme "nevyužitých" učiteľov TV, do týchto tried sme ich zaradili ako zodpovedných pedagógov. Títo pedagógovia majú úväzok bežne 23 hodín.
- žiaci v týchto skupinkách sú v škole 5 vyučovacích hodín denne, t.j. 25 týždenne

Naša otázka:

Patrí týmto pedagógom práca nadčas v rozsahu 2 hodiny týždenne? Títo pedagógovia sa na vyučovacie hodiny nepripravujú a neučia, len dohliadajú v triede na prácu žiakov, ktorí sú pripojení online k svojej triede, kde vyučuje z domu iný pedagóg, ktorý aj pripravuje a posiela materiály žiakom.

Ďakujeme za Vašu odpoveď a ochotu.

Tatry
Práca nadčas počas mimoriadnej situácie

Dobrý deň,

pomohlo by nám stanovisko k tomuto problému, s ktorým možno majú v súčasnej situácii problém aj iné školy. Ďakujeme

Maria Pavlikova
Práca nadčas počas mimoriadnej situácie

Metodika vyučovania a organizáciu vyučovania nie je v mojej kompetencii. Čo sa týka vyučovania počas pandémie sú vydané usmernenia a pracovné pomôcky, len ich treba vyhľadať na stránke MŠVVaŠ SR.

Tatry
Práca nadčas počas mimoriadnej situácie

Ďakujeme za odpoveď. Vaše rýchle a odborné odpovede sú veľkou pomocou všetkým, ktorí si potrebujú potvrdiť, resp. usmerniť v týchto častokrát nejednoznačných témach a ich riešeniach.

Usmernenia vydávanie MŠVVaŠ sledujeme a študujeme, ale pri ich tvorbe autori nemohli myslieť na všetky varianty problémov, ktoré prax prinesie.