2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
OU
OU

Dobrý deň, pani Pavlíková,
pracovné zaradenie majsterka odbornej výchovy na odbornom učilišti, vyučená v odbore, zar. do 6.PT, ukončila štúdium na VŠ, 2. stupeň (špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých). Má zamestnankyňa nárok na zaradenie do vyššej platovej triedy, t.j. 7.PT?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
OU

Neuvádzate ostatné dosiahnuté vzdelanie, ale na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika, nemôžete zaradiť Vašu majsterku odbornej výchovy do 7. platovej triedy. Špeciálno-pedagogická spôsobilosť je nevyhnutná kvalifikačná požiadavka na činnosť v odbornom učilišti.