3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, prosím o radu. Pani učiteľka mala v našej škole od r. 2018 pracovnú zmluvu ako pedagogický asistent do 31.8.2021 od 1.9.2021 jej bola zmluva zmenená a teraz učí na druhom stupni techniku a informatiku. V r. 2011 ukončila štúdium na Fakulte prírodných vied odbor 1.1.2. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy študijný program: “Učiteľstvo technických odborných predmetov“. 9.6.2021 ukončila rozširujúce štúdium na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu: „Učiteľstvo informatiky“ a 4.10.2021 si požiadala o príplatok za profesijný rozvoj na toto rozširujúce štúdium. Má na tento príplatok nárok keďže ako učiteľka je zaradená podľa zmluvy od 1.9.2021?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Nemám k dispozícii žiadne odborné stanovisko k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Nevidím však žiadnu prekážku na jeho vyplácanie. Rozširujúce štúdium je absolvované, dva roky pracovnej činnosti sú odpracované a sedem rokov jeho vyplácania dodržíte bez ohľadu, v ktorom mesiaci sa začne vyplácať. Nebudete ho vyplácať pedagogickému asistentovi, ale učiteľke.

duric
Dotácia na rozširujúce štúdium

Dobrý deň pani Pavliková,
som v druhom ročníku rozširujúceho štúdia matematiky a sama si ho financujem. Žiadam o dotáciu na rozširujúce štúdium. Riaditeľ okrem iných príloh, ktoré sú súčasťou žiadosti o dotáciu, mi poslal dohodu o zvýšení kvalifikácie, v ktorej je uvedené, že zamestnanec sa zaväzuje po úspešnom zvýšení kvalifikácie zotrvať v pracovnom pomere 3 roky.
Chcem sa Vás spýtať:
a) či dohoda je súčasťou žiadosti o dotáciu, a teda musím zotrvať v pracovnom pomere 3 roky
b) či je dotácia financovaná iba z Ministerstva školstva alebo aj z rozpočtu školy.

Ďakujem za odpoveď.