2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Slávka Peceková
DPŠ - vychovávateľ, učiteľ SŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,

PZ - vychovávateľ,
v r. 1999 ukončené Mgr. štúdium- VŠ UK - Právnicka fa, odbor právo,
v. r. 2001 - špecializačné policajné štúdium
v r. 2021 - DPŠ - ukončený základný modul DPŠ - Trnavská Univerzita - Pedagogická fakulta

V budúcnosti by sme chceli aj aby učil odborné predmety v štúdijnom odbore OOM (Ochrana osôb a majetku), t.j. aj učiteľ aj vychovávateľ.
Prosím, ak by ukončil DPŠ - učiteľstvo bol by kvalifikovaný aj ako vychovávateľ zároveň? Takto mu to povedali na fakulte v TT. Alebo bude musieť absolvovať 2x DPŠ, zvlášť pre učiteľstvo a zvlášť pre vychovávateľa?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

s úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
DPŠ - vychovávateľ, učiteľ SŠ

Ak Váš pedagogický zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - má odbornú spôsobilosť. Ak k tomuto vzdelaniu absolvuje DPŠ, bude mať aj pedagogické spôsobilosť, vrátane didaktiky odborného predmetu a bude kvalifikovaný učiteľ strednej školy na štátnicové predmety. Aby bol aj kvalifikovaný vychovávateľ, musí absolvovať rozširujúci modul DPŠ, ktorým získa kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Takto je to uvedené aj vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3 bod 6 písm. d), ktorý sa vzťahuje na učiteľov strednej školy, ktorí mali najskôr nepedagogické vzdelanie.