3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mariamagdala
DPŠ

Dobrý deň,
na gymnáziu plánujeme ponúknuť žiakom nový nepovinný predmet Ekonómia (1-2 hodiny týždenne).
Môžeme na dohodu zamestnať Ing. (ekonomická fakulta) s 25 ročnou praxou, ak nemá žiadnu pedagogickú prax a neplánuje absolvovať DPŠ? Vzťahuje sa na takýto prípad § 13 z.č. 138/2019 Z.z. ?
Ďakujeme za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ

Áno, ak rozsah pracovnej činnosti bude 1 - 2 hodiny týždenne a môže byť podľa § 13 ods. 3 až 10 hodín týždenne, môžete ju zamestnať s odvolávkou na § 13 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. aj bez DPŠ.

LLýdia
Zaradenie majsterky OV do platovej triedy

Dobrý deň, majsterka OV pre učebný odbor kaderník má výučný list - kaderník, maturitné vysvedčenie - vlasová kozmetika. Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy na MPC úspešne absolvovala a ešte musí absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy. Do ktorej platovej triedy ju zaradíme?
Ďakujem.