Nová, schválená verzia ŠVP pre materské školy

09.08.2016
Legislatíva
Legislatíva

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vypracoval Štátny pedagogický ústav.

ŠVP pre materské školy nájdete tu: http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program/svp-pre-materske-skoly

Zdroj: www.statpedu.sk

→ všetky správy

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte