Štartuje štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

14.09.2017
Škola a rodina

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 4. Najväčšiu súťaž, ktorá už po štvrtý raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prináša do slovenských škôl opäť odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.

„Odborníci sa už dávno zhodli na tom, že neúspešné zvládnutie čítania s porozumením v nižších ročníkoch má negatívny vplyv na úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu. Môže byť nielen prekážkou efektívneho učenia sa, ale v niektorých prípadoch dokonca môže viesť až k vzniku emocionálnych porúch a neuróz. Práve vzhľadom na závažnosť problému sme pred štyrmi rokmi začali so súťažou na slovenských školách s cieľom rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... A robíme to zábavnou formou, čo oceňujú nielen samotné deti, ale aj ich učitelia, ktorým takto pomáhame rozvíjať kompetencie detí aj spestriť vyučovanie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Zvyšujúci sa záujem
Počet zapojených žiakov a škôl do súťaže z roka na rok rastie. Po tom, ako sa do prvého ročníka prihlásilo takmer 10 000 žiakov z 274 škôl z celého Slovenska, v druhom ročníku už súťažilo vyše 13 000 žiakov z 314 základných škôl. V minulom roku dokonca počet prihlásených žiakov dosiahol hranicu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci z 529 základných škôl z celého Slovenska.

„Tento rok sme zvažovali, ako súťaž posunúť ďalej a otvoriť ju ďalším žiakom a školám, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť súťažné kategórie aj o osobitnú kategóriu pre špeciálne školy. Veríme, že aj týmto krokom sa počet zapojených škôl v tomto ročníku opäť zvýši. Účasť pre školy v súťaži zostáva samozrejme bezplatná, zapojeným školám naopak ponúkame ako bonus ešte aj zvýhodnené až 50 % zľavy na naše pracovné zošity," povedala Mira Schrimpelová.

Žiaci na prvom stupni základných škôl aj špeciálnych základných škôl tak môžu spolu so svojimi učiteľmi čítať pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí. Čitateľský oriešok 4 vyvrcholí 26. januára 2018, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

Február a marec 2018 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách. Hlasovať sa bude za 999 kresieb (333 v každom ročníku), ktoré v prvom kole spomedzi všetkých doručených kresieb vyberie odborná porota.

T1 T2 T3

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.

V apríli 2018 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch základných kategóriách:
• Ocenenie nakladateľstva RAABE
• Ocenenie verejnosti
• Ocenenie pre školy
• Ocenenie pre špeciálne školy

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže. „Minulý ročník podporil našu súťaž rekordný počet partnerov, ktorí do súťaže venovali atraktívne a ozaj hodnotné ceny pre žiakov a školy, napr. v podobe tabletov, programovateľných robotov, knižiek, glóbusov, výtvarných materiálov, wellness pobytov pre učiteľov, zdravotných podložiek na sedenie... Urobíme všetko pre to, aby sme aj v tomto smere posunuli našu súťaž ďalej a žiakom aj v tomto ročníku priniesli ceny, ktoré stoja za to," povedala Mira Schrimpelová.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete tu.

Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať až do 6. novembra 2017 TU.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte