Aktualizačné vzdelávanie

16.12.2009
Personalistika
Vzdelávanie a výchova

V zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikli mnohé nové formy vzdelávania, získavania kreditov, a podobne. Každé z týchto vzdelávaní má nejaký svoj cieľ. Aký cieľ má aktualizačné?

Aký je cieľ aktualizačného vzdelávania?

Tento druh vzdelávania je pravdepodobne najmenej náročným druhom kontinuálneho vzdelávania. Môžu ho poskytovať všetci poskytovatelia a mal by byť zameraný hlavne na udržiavanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činnosti.

Je tu však jedno špecifikum, a to „poddruh“ tohto vzdelávania, ktorým je prípravné atestačné vzdelávanie, ktoré je určené pre tých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí získali 30 kreditov a uchádzajú sa o vykonanie I. alebo II. atestácie. Od náročnosti vzdelávania sa odvíja aj náročnosť ukončovania, ktorá je odstupňovaná od záverečnej prezentácie pred ostatnými účastníkmi a lektorom až po záverečnú prezentáciu pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Zákon neumožňuje opravu.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, prípadne o vysvetlenie ďalších pojmov z nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,objednajte si našu publikáciu Personalistika v práci riaditeľa školy.

Výber z článku Kontinuálne vzdelávanie.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte