5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
zsr
Pracovný pomer PZ po dovŕšení 65 rokov veku

Dobrý deň.
1 otázka
Zamestnanec dovrší 01.01.2023 - 65 rokov. Jeho pracovný pomer by mal končiť 31.08.2023. Po tomto termíne môžeme so zamestnancom dohodnúť
- opätovné pracovné pomery na dobu určitú podľa §48 odsek 4, písmeno d (vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve)?
- alebo najdlhšie len na 2 roky podľa ZP?

2 otázka
Môže byť kurič v ZŠ zamestnaný len na prácu v noci? Momentálne máme 2 kuričov, ktorí sa striedajú. Už teraz uvažujeme, že na budúce vykurovacie obdobie by sme zamestnali len 1 kuriča, ktorý počas celého obdobia bude pracovať len v noci. Je to možné?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovný pomer PZ po dovŕšení 65 rokov veku

Ak s pedagogickým zamestnancom ukončíte pracovný pomer 31. 8. 2023, môžete s ním opätovne uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu podľa § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, ak to máte upravené v kolektívnej zmluve. Nepredpokladám, že odbornú činnosť pedagogického zamestnanca zaraďujete medzi takéto činnosti, ak ste škola, ktorej hlavnou činnosťou je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickými zamestnancami v pracovnom pomere a nie podľa § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce. § 48 ods. 2 Zákonníka práce môžete uplatniť. Ale zamestnancovi nemôžete vyplatiť odstupné pri skončení pracovného pomeru podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. ak bude opätovne pokračovať v pracovnom pomere. Odstupné nebudete vyplácať ani o dva roky. Odchodné mu vyplatíte 31. 8. 2023. Čo sa týka nepretržitej práce v noci u kuriča, poraďte sa na inšpektoráte práce. Ja nepredpokladám, že je to možné. Každý zamestnanec musí mať aj nepretržitý odpočinok a pod.

zsr
Pracovný pomer PZ po dovŕšení 65 rokov veku

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Miroslava Morav...
Platová trieda PhD. titul

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri určení, do akej platovej triedy je možné zaradiť môj získaný PhD. titul, nakoľko zákon jednoznačne tento titul neupravuje. Mám Ing. vzdelanie Ekonomická univerzita - bankovníctvo, PhD. titul som študovala diaľkovo na Ekonomickej univerzite Manažment - odbor Ekonomika a manažment podniku. V rámci štúdia sme vykazovali pedagogickú činnosť - účasť na vedeckých konferenciách a všetko, čo obnáša PhD. štúdium. Na diplome mám uvedené: Postavenie v systéme odborných kvalifikácií: Absolvent tohto študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu vedeckého pracovníka v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Nikde sa však neuvádza slovo pedagogický. Moja otázka na vás teda znie: chcela by som učiť na Obchodnej akadémii odborné predmety Ekonomika, no hoci to z hľadiska odbornosti učiť môžem, nie sú si istý, do ktorej platovej triedy ma zaradia, keďže zákon PhD. jasne nedefinuje. Počas štúdia oboch vysokých škôl som pracovala v bankovníctve, neskôr som pracovala ako účtovník - môže sa mi táto prax tiež započítať? Obávam sa totiž toho, že ak nezistíme, či sa PhD. - či už denné alebo diaľkové započítava do nejakej platovej triedy, budem zaradená do 6. platovej triedy ako začínajúci učiteľ a budem si musieť dorobiť pedagogické minimum. Otázkou potom je, načo som si potom vlastne PhD. robila? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda PhD. titul

Vaša obava - obávam sa totiž toho, že ak nezistíme, či sa PhD. - či už denné alebo diaľkové započítava do nejakej platovej triedy, budem zaradená do 6. platovej triedy ako začínajúci učiteľ a budem si musieť dorobiť pedagogické minimum. - je úplne v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť. Ak nastúpite učiť na strednú školu, budete začínajúca a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás preradia do kariérového stupňa samostatná učiteľka za podmienky, že Vám pri vzniku pracovného pomeru udelili podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. .z Otázkou potom je, načo som si potom vlastne PhD. robila? - bohužiaľ Váš titul PhD. sa nezaraďuje do žiadnej platovej triedy, ale do platových tried zaraďujeme na základe plnenia požadovaného kvalifikačného predpokladu. Môžete vykonávať profesiu vedeckého pracovníka v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku.