ZMOS: Nesúhlasí s rozdeľovaním kompetencií v regionálnom školstve

19.09.2016
Prevádzka školy
Legislatíva

Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s akoukoľvek zmenou rozdelenia kompetencií v oblasti regionálneho školstva. Informovali o tom dnes jej členovia po ukončení dvojdňového rokovania Rady, ktorej dominovala téma školstva. „Dôležité argumentácie vyplývali aj z historických skutočností, ako vyzeral systém v roku 2001, keď nastala decentralizácia.

Rezort školy a školské zariadenia prebrali mestá a obce v zlom technickom stave, s veľkým modernizačným dlhom, a mestá a obce sa ujali svojich kompetencií veľmi razantne, investovali veľké finančné prostriedky do rekonštrukcií,“ povedal Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností ZMOS. Pripomenul, že hoci v súčasnosti mestá a obce dostávajú z podielových daní 40 percent, ktoré sú určené na regionálne školstvo, podľa posledných analýz investujú v tomto smere oveľa viac financií.

Ďalšiu problematiku v oblasti školstva predstavovalo aj zvyšovanie miezd. „Rada prijala uznesenie, ktoré hovorí o tom, že v rámci tripartitného rokovania o zvyšovaní miezd vie samospráva zagarantovať túto problematiku, ale požiada vládu, aby zvyšovanie miest počas rozpočtového kalendárneho roka mimo tieto rokovania v tripartite bolo dotované z prostriedkov štátneho rozpočtu,“ informoval ďalej Krajčír. Ako príklad uviedol navyšovanie miezd pedagógov v regionálnom školstve od 1. septembra tohto roka. „Upozorňovali sme ministerstvo školstva, že samosprávu to bude stáť tento rok naviac 6,5 milióna eur, budúci rok to bude ďalších 19,5 milióna a my to nemáme vykryté,“ povedal. Riešiť tento problém by sa podľa neho malo prostredníctvom dotácie zo štátu.

Rada ZMOS dnes tiež prijala trinásť návrhov, akým spôsobom možno prácu v oblasti regionálneho školstva skvalitniť. „Nestaviame sa teda do pozície, že len niečo nechceme, ale navrhujeme zmenu a úpravy, ktoré by mali smerovať k zlepšeniu,“ dodal Krajčír.

Okrem školstva sa Rada ZMOS počas svojho rokovania venovala aj téme elektronickej komunikácie v prostredí miestnej územnej samosprávy, prevádzkovaniu informačného systému DCOM a zámeru zapojenia aj ďalších miest a obcí do tohto systému. Členovia rady sa tiež venovali téme prípravy nového sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ako aj ďalším témam.

Zdroj: SITA

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte