Súťaž Čitateľský oriešok 6 pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Dátum: 
07.09.2019 - 30.04.2020
Adresa: 
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12 – 14
81108 Bratislava
Kategória: 
Súťaž
Pozvať priateľov
 • Info
 • Zadanie
 • Pravidlá súťaže
 • Produkty
 • Texty na lúskanie
 • Video
 • Finalisti
 • Partneri
 • Víťazi
 • Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám?
 • Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú?
 • Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek?
 • Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu?

Poďte spolu s nami lúskať príbehy a odkrývať TAJOMSTVÁ SVETA!!

Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať. Zapnite mozgové závity, pridajte trochu fantázie a ukážte nám svoju šikovnosť! Zapojte sa do súťaže Čitateľský oriešok 6 a zažite dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré na vás v príbehoch čakajú, a s ktorými sa lusknutím prsta dostanete do sveta fantázie.

POZOR! NOVINKA V TOMTO ROČNÍKU SÚŤAŽE: Do súťaže sa v tomto školskom roku môžu po prvýkrát zapojiť aj šikovní prváci. Žiaci prvých ročníkov spoločne s pani učiteľkami prečítajú príbehy, spoločne odpovedia na kontrolné otázky za textom, ktoré preveria ich mieru porozumenia prečítaného textu. Ale potom už samostatne nakreslia svoje dva prečítané príbehy do jedného výkresu.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

1. KROK: ČÍTANIE a POROZUMENIE

Prelúskajte sa dvoma veselými príbehmi a nájdite v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky.

2. KROK: KREATIVITA A FANTÁZIA

Potom sa zahrajte na umelca – vymyslite postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslite ho na jeden výkres.

PREČO JE DOBRÉ PRIHLÁSIŤ SA?

 • Lebo radi čítate a kreslíte, ste tvoriví a chcete vyhrať pekné ceny.

 

POZOR! NOVINKA V TOMTO ROČNÍKU SÚŤAŽE: Do súťaže sa v tomto školskom roku môžu po prvýkrát zapojiť aj šikovní prváci. Žiaci prvých ročníkov spoločne s pani učiteľkami prečítajú príbehy, spoločne odpovedia na kontrolné otázky za textom, ktoré preveria ich mieru porozumenia prečítaného textu. Ale potom už samostatne nakreslia svoje dva prečítané príbehy do jedného výkresu.

 

PRÍNOS PRE ŽIAKA:

 • V úlohách si žiaci precvičia čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.
 • Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného.
 • Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE a pekné darčeky.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

 • Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž budeme promovať na najväčšom portáli pre pedagógov –www.skolskyportal.sk, kde zverejníme aj výkresy jednotlivých víťazov.
 • O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

do 2. novembra 2019 – PRIHLASOVANIE – POZOR! Prihlasovanie predĺžené až do konca novembra 2019!
Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský oriešok 6 môžu prihlásiť až do konca novembra 2019. Do tohto termínu sa škola alebo učiteľ zaregistruje do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na stránke www.skolskyportal.sk.
2. december 2019 – ZADANIE A LÚSKANIE
Učiteľ dostane na email, uvedený pri prihlásení, zadanie s úlohami pre svojich žiakov. Zadania sú samostatné pre žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiaci zo špeciálnych základných škôl riešia úlohy bez ohľadu na ročník, podľa zváženia ich učiteľa. Žiakom ich škola vytlačí alebo pošle mailom, aby si ich vytlačili doma. Od tohto momentu žiaci môžu lúskať Čitateľský oriešok – prečítajú si texty, vyplnia úlohy a nakreslia príbeh na jeden výkres A4. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.
do 27. januára 2020 – ZASLANIE
Škola zozbiera hárky s písomnou časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava. Každý hárok aj výkres musí byť na zadnej strane označený – meno žiaka, ročník, názov a adresa školy. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.
od 18. februára do 26. marca 2020 DO 12.00 HODINY!!!!
– VÝBER A HLASOVANIE
Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejníme na Facebooku RAABE, kde v priebehu februára a marca budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.
5. máj 2020 – VYHODNOTENIE

Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE (prvé tri miesta v každom ročníku)
 • Ocenenie verejnosti (prvé tri miesta v každom ročníku)
 • Ocenenie pre školy (tri školy náhodne vylosované zo všetkých zapojených škôl do súťaže)
 • Ocenenie pre špeciálne školy (tri miesta pre žiakov zo špeciálnych škôl, resp. tried)

 

Ahoj, si pripravený prelúskať sa súťažou?

Tu si môžeš prečítať
návod, ako na to...

orech

1. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Pozorne si prečítaj príbeh tak, aby si mu porozumel. Za ním nájdeš otázky súvisiace s textom, ktorými sa budeš musieť prelúskať.

Každá úloha je trochu iná – niekedy správnu odpoveď zakrúžkuješ, inokedy ju vypíšeš, občas budeš musieť aj počítať a niektoré odpovede si zistíš v encyklopédii alebo na internete.

To isté zopakuješ pri prvom aj druhom príbehu. Dva príbehy = dvakrát otázky.

Nezabudni!

Zadanie s textom aj otázkami si vytlač, doplň odpovede a na druhú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

2. VÝTVARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Keď sa prelúskaš textami a nájdeš v nich správne odpovede, nasleduje výtvarná časť súťaže, kde nám ukážeš svoju predstavivosť a výtvarné zručnosti.

Spomeň si na hrdinov z prvého a druhého príbehu a popremýšľaj, ako a kde by sa mohli skamarátiť.

Na výkres A4 nakresli alebo namaľuj spoločné dobrodružstvo do jedného obrázku. Postačí ti len trošku fantázie!

Nezabudni!

Obrázok nakresli alebo namaľuj na výkres formátu A4 a na zadnú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

 

Nezabudni!

 1. Kresli vždy LEN JEDEN obrázok, v ktorom spojíš dva prečítané príbehy! Neposielaj nám dve kresby!
 2. Kresli vždy len na výkres FORMÁTU A4!
 3. Svoj hárok s odpoveďami, ale aj výkres NEZABUDNI ČITATEĽNE PODPÍSAŤ – a uveď ročník, názov a adresu školy!

Do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t.j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Vyplnené úlohy a výkres odovzdáš pani učiteľke/pánovi učiteľovi najneskôr v januári.
Do 27. januára 2019 nám tvoja škola vyplnené zadanie aj výkres pošle poštou do 
RAABE.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže s názvom „Čitateľský oriešok” (ďalej len „súťaž“ ) je odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
Začiatok súťaže: september 2019
Koniec súťaže: apríl 2020

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, ak ich škola do súťaže prihlási prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.skolskyportal.sk najneskôr do 02. 11. 2019. Podmienkou zaradenia do súťaže je uvedenie mena a priezviska žiaka, ročník, názov a adresa školy. A tiež splnenie oboch častí súťaže, t.j. odpovedanie na otázky na oboch hárkoch a nakreslenie jedného obrázka, v ktorom sa oba príbehy spoja.

ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE:

 1. Prihlasovanie žiakov do súťaže sa končí 31. novembra 2019.
 2. Učiteľ po prihlásení najneskôr do 2. decembra 2019 e-mailom na mailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške, dostane link na stiahnutie textov na lúskanie spolu s otázkami na zodpovedanie.
 3. Vyplnené písomné úlohy a výkresy s kresbami podľa zadania za žiakov zašle škola poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava najneskôr do 27. januára 2020.
 4. Odborná porota od 27. januára 2020 do 17. februára 2020 vyberie zo všetkých doručených výkresov v prvom kole 333 výkresov za každý ročník.
 5. Od 18. februára do 26. marca 2020 budú tieto výkresy zverejnené na Facebooku RAABE, kde prebehne hlasovanie – lajkovanie kresieb širokou verejnosťou.
 6. Hlasovanie na Facebooku RAABE končí 26. marca 2020 o 12:00 hodine!!!. Hlasy udelené jednotlivým prácam po tomto termíne nebudú započítané do celkového poradia prác.
 7. Vyhodnotenie súťaže vo všetkých štyroch kategóriách sa uskutoční 5. mája 2020.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

-      Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

SPÔSOB VYHODNOTENIA SÚŤAŽE A VÝHRY:

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v apríli 2020. Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov a zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko určí 1., 2. a 3. miesto.

 • Ocenenie verejnosti.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku bude udelené 1., 2. a 3. miesto na základe počtu lajkov udelených jednotlivým prácam v termíne, ktorý je uvedený v časti Časový priebeh súťaže, bod 6.

 • Ocenenie pre školy.  

Cena pre školy. Každá kresba zaslaná do súťaže, ktorá splnila pravidlá súťaže, bude zaradená do žrebovania. Tri školy, ktorých kresby budú vyžrebované, získajú ocenenie „Oriešok pre školu“.

 • Ocenenie pre špeciálne školy, resp. špeciálne triedy. 

Individuálna cena pre žiakov. Odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov, zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko a odborníka z oblasti špeciálnej pedagogiky vyberie 3 práce spomedzi všetkých, ktoré do súťaže zaslali špeciálne školy.

 • Víťazi súťaže získajú diplomy a vecné ceny.

VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže budú vylúčení žiaci, ktorí vo svojom mene zašlú cudzie dielo (výkres), dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným podvodným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže a žiaci, ktorí nesplnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie zo súťaže aj v prípade, ak nebudú splnené základné podmienky súťaže, t.j. ak žiaci zašlú nie jeden výkres, ale dva. Nepodpísané kresby aj odpovedné hárky budú tiež automaticky vylúčené zo súťaže.

PREVZATIE VÝHIER

Ocenení v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď osobne alebo poštou.

ZODPOVEDNOSŤ

Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži súhlasí kontaktná osoba so zasielaním informačných a marketingových správ na svoj email a súčasne potvrdzuje, že si prečítal a porozumel zásadám ochrany osobných údajov prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné TU.

Registráciou v súťaži kontaktná osoba potvrdzuje, že škola, z ktorej je zapojený žiak, disponuje súhlasom zákonného zástupcu na zapájanie žiaka do súťaží organizovanými tretími stranami a zverejňovanie mena a priezviska na webových stránkach a sociálnych sieťach tretích strán. Škola je povinná poskytnúť tento súhlas na vyžiadanie organizátorovi súťaže. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.skolskyportal.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu marketing@raabe.sk. Ako Predmet mailu je potrebné uviesť názov "Čitateľský oriešok 6".

 

V Bratislave 12. 9. 2019
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Tel. 02 / 32 66 18 82

www.skolskyportal.sk

Tajomstva sveta

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom.

Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

 • rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
 • budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
 • trénovať logické myslenie žiakov,
 • naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

Viac

 

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Publikácia pozostávajúca zo štyroch kapitol slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. V každej zo štyroch častí metodického materiálu je spracované vybrané učivo jednotlivo pre 1. - 4. ročník ZŠ. Obsahom publikácie sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s rôznymi druhmi textov a typmi úloh.

Súčasťou materiálu je aj CD, ktoré obsahuje identické texty a otázky na preverenie čítania s porozumením u žiakov na 1. stupni ZŠ tak, ako sú obsiahnuté aj v publikácii. 

 

Pracovný materiál Hravé čítanie:

 • uľahčí prípravu učiteľa na výchovno-vzdelávací proces,
 • pomôže učiteľovi pripraviť žiakov na Testovanie 5 či neskoršie Testovanie 9 a PISA,
 • uľahčí nadobúdanie kompetencií primárneho vzdelávania,
 • umožní žiakom jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,
 • prehlbuje pozitívny vzťah dieťaťa/žiaka ku knihám,
 • rozvíja čitateľskú, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov...

Viac

Pamätajte, že do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t. j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Ako sa prelúskať úlohami a správne vyriešiť zadanie sa dozvieš TU.

Texty na stiahnutie pre 1. ročník

Vlk superhrdinom   Lesné kráľovstvo

Texty na stiahnutie pre 2. ročník

Ako na vojenskej prehliadke   Mravček Kečko

Texty na stiahnutie pre 3. ročník

Záhada zmiznutej perly   SUPERŠKOLA

Texty na stiahnutie pre 4. ročník

Geometríci na Geometriolande   Výnimočná Neesy

 

Všetky texty na lúskanie môžete stiahnuť TU !

Čitateľský oriešok 5

Nakuknite s nami na slávnostný ceremoniál odovzdávania cien víťazom súťaže, ktoré sa konalo v Zichyho paláci v Bratislave v apríli 2019.

Čitateľský oriešok 4 – vyhlásenie výsledkov

Pozrite si reportáž zo slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 4, ktoré sa konalo 19. apríla 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. Dovidenia zase o rok, priatelia čítania!

Čitateľský oriešok 3 – Slávnostné vyhodnotenie

20. apríla 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, spojené s odovzdávaním cien. Pozrite si reportáž, ktorá zachytáva atmosféru tohto slávnostného okamihu.

 

Habakuky – Rozprávková cena pre víťazov súťaže Čitateľský oriešok 3

Pozrite si zostrih toho najlepšieho, čo zažili víťazi 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok v rozprávkovej krajine Pavla Dobšinského, v čarovnej dedinke Habakuky.

 

O čítaní s porozumením v Dámskom klube na STV1

Reportáž o celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaži s názvom Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov základnej školy. Do prvého ročníka sa prihlásilo takmer 10 000 žiakov! A tiež rozhovor v štúdiu o potrebe rozvíjať u detí čítanie s porozumením. Čo vlastne čítanie s porozumením je? Viete, ako môžu rodičia prispieť k tomu, aby deti viac čítali a aj porozumeli tomu, čo čítajú? Pozrite si Dámsky klub.

Podporte deti a ich kreativitu – lajkujte kresby finalistov!

Šiesty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmetových vzťahov, sa dostáva do svojej ďalšej fázy. Poznáme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 6.

Z celkového počtu vyše 35 000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 1 332 kresieb (333 kresieb za každý ročník, pozn. red.) Tento rok sa do súťaže mohli vôbec po prvýkrát zapojiť aj šikovní prváčikovia. „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy. Žiakom sa mnohokrát podarilo na výkrese rozohrať svoj – celkom nový príbeh, v ktorom sa ocitli postavičky z oboch prečítaných textov," povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko – vyhlasovateľa súťaže.

Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov získajú hodnotné ceny.

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať až do 26. marca 2020 do 12.00 hodiny.

Fotogalériu postupujúcich prác za 1. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 2. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 3. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 4. ročník nájdete TU. Hlasujte!

 

 

V máji 2020 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže sa uskutoční 5. mája 2020 v Zichyho paláci v Bratislave.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Pre školy prihlásené do súťaže stále platí 50 % zľava na nákup
pracovných zošitov Tajomstvá sveta, t.j. namiesto 6 eur
zaplatia školy len 3 eurá za kus.

 

50 % zľava na pracovné zošity TAJOMSTVÁ SVETA.

 

Tajomstva 2 Tajomstvá 3 Tajomstvá 4
2. ročník
OBJEDNAŤ
3. ročník
OBJEDNAŤ
4. ročník
OBJEDNAŤ

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa
uskutoční 5. mája 2020 v Zichyho paláci
v Bratislave.

Ceny do súťaže venujú partneri súťaže:

KLIKNNITE NA OBRÁZOK PRE JEHO ZVÄČŠENIE

Ocenenie nakladateľstva RAABEindividuálne ceny pre žiakov

1. ročník

1. miesto
Sofia Smolárová
Základná škola s materskou školou
Novoť 315
Novoť
2. miesto
Lívia Valachová
Základná škola
Námestie mládeže 587/17
Zvolen
3. miesto
Terezka Gregušová
Základná škola
Školská 7
Tomášov
Komentár výtvarníkov:
Toto je miesto, kde by si zaslúžili výhru všetky výkresy z tejto triedy/školy, pretože všetky boli krásne. Tento výkres sme vybrali v podstate akoby zástupcu za všetky, lebo mal najkrajšiu kompozíciu aj farebnú kombináciu. Technicky boli všetky ako aj tento nádherne spracované v maľbe, pochvala veľká pani učiteľke rovnako ako deťom.
Komentár výtvarníkov:
Veselé dielko, plné postáv, s nebojácnou kombináciou farieb, veľmi precízne nakreslené.
Komentár výtvarníkov:
Podobne ako pri druhom mieste, aj toto je krásne živé dielko, hoci trošku voľnejšie zvolená kompozícia a stráca sa tam bicykel, ten vlk je však veľmi autentický (veľa prác bolo bez vlka alebo s maličkým vlkom) a presvedčil nás, aby sme mu pridelili umiestnenie.

2. ročník

1. miesto
M. Drdošová
Základná škola Jána Drdoša
Vígľaš 436
Vígľaš
2. miesto
Nina Gašparovičová
Základná škola
Školská 56/9
Oslany
3. miesto
Zara Tóth
Základná škola
Bešeňov 628
Bešeňov
Komentár výtvarníkov:
Úžasne pravdivo prevedený celý motív, krásne rozpohybovaný vďaka poštárovi na bicykli a neobyčajne živo vyplnený zvyšný priestor na ploche.
Komentár výtvarníkov:
Toto dielko je celkom inak poňaté ako je prvé miesto, ale to je na tom krásne, že sú zastúpené rôzne štýly. Z výtvarného hľadiska veľmi prehľadná a čistá kompozícia, pekne riešená stavba tela postáv zvieratiek, resp. hmyzu, ide o vnímavé dieťa, ktoré iste rado pozoruje svet.
Komentár výtvarníkov:
Milé dielko s poštárikom ako ústrednou postavou, príjemne zladené farby, namaľované s radosťou.

3. ročník

1. miesto
Juraj Pirkovský
Základná škola
J. Švermu 6
Michalovce
2. miesto
Peter Jagelčák
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7
Trstená
3. miesto
Diana Naďová
Základná škola
Beňovského 1
Bratislava
Komentár výtvarníkov:
Známa michalovská škola, veľmi úspešný kolektív žiakov každý rok, tu niet čo dodať, toto dieťa spolu s ostatnými deťmi tejto školy sú v každom ročníku Čitateľského orieška veľmi silným ohnivkom, aj kompozíciou, aj zvládnutou témou, aj výborne zvolenými farbami a odvážnym použitím kombinovaných techník.
Komentár výtvarníkov:
Toto je farebný gejzír radosti a všetkého možného, čo tomuto dieťaťu pri tejto téme napadlo.
Komentár výtvarníkov:
Výkres tohto dievčatka je plný kompozične a sú tu veľmi citlivo zvolené farby, ktoré dávajú dielku čistotu a prehľadnosť.

4. ročník

1. miesto
Eva Slaninková
Základná škola
Dargovských hrdinov 19
Humenné
2. miesto
Liana Filičková
ZŠ s MŠ
Šarišské Jastrabie 270
Šarišské Jastrabie
3. miesto
Siana Mariašová
Spojená škola
Oslobodenia 165
Belá
Komentár výtvarníkov:
Až dospelácky poňaté dielko, sú tam pekne oddelené 3 plány - diváci, javisko a pozadie, dáva to celej kompozícii zaujímavý 3D efekt. Tu vidieť vyspelosť výtvarného prejavu aj z výrazov a gest postáv.
Komentár výtvarníkov:
Aj tu cítiť jednotlivé plány, veľmi pekne farebne poňaté a príbeh, ktorý sa odohráva v každom kúsku plochy výkresu.
Komentár výtvarníkov:
Hravé dielko, v ktorom sa bohato odohráva všetko z príbehu, pritom si zachováva čistý výtvarný prejav.

Výtvarné práce žiakov v rámci 6. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok opäť hodnotili profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.


Ocenenie verejnostina základe počtu „lajkov“ na Facebooku

1. ročník

1. miesto
Viktória Šinaľová
Základná škola
ul. 17. novembra
Sabinov
2. miesto
Bianka Sekeraková
Základná škola
ul. 17. novembra
Sabinov
3. miesto
Sebastián Kelemeca
ZŠ a MŠ
Šarišské Dravce 20
Šarišské Dravce

2. ročník

1. miesto
Bianka Tašká
Základná škola
Komenského 4
Veľký Krtíš
2. miesto
Laura Michalková
ZŠ s MŠ
Dostojevského 2616/25
Poprad
3. miesto
Nella Hubáčková
Základná škola
Kudlovská 11
Humenné

3. ročník

1. miesto
Ninka Žilinská
Základná škola
Dargovských hrdinov 19
Humenné
2. miesto
David Furdek
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7
Trstená
3. miesto
Martin Benický
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7
Trstená

4. ročník

1. miesto
Jasmínka Makulová
Základná škola
Hlavná 175
Malčice
2. miesto
Margarétka Tokárová
Základná škola
Hlavná 175
Malčice
3. miesto
Tobias Kováč
ZŠ s MŠ
Michalská 398/8
Spišské Bystré

Definitívne poradie výtvarných prác žiakov bolo zostavené na základe počtu lajkov na Facebooku RAABE ku dňu 26. 3. 2020 o 12:00:00 hodine.
Hlasy udelené prácam po tomto termíne neboli (v súlade s pravidlami súťaže) započítané do celkového súčtu hlasov.


Ocenenie pre školy

  Škola Mesto
1. Základná škola, Tulipánova 1 Nitra
2. Základná škola, ul. 17. novembra Sabinov
3. Základná škola, Drieňová 6 Bratislava

Ocenenie pre školy bolo udelené na základe náhodného žrebu (v súlade s pravidlami súťaže) zo všetkých škôl, ktoré do súťaže zaslali svoje príspevky.


Ocenenie pre špeciálne školy

1. miesto
Božena Grešková
ZŠ s MŠ
Bzovík 136
Bzovík
2. miesto
Mário Rigó
Špeciálna základná škola
Ádorská 35
Dunajská Streda
3. miesto
Kristián Čonka
Špeciálna základná škola
Slnečná 421
Spišský Štiavnik
Komentár poroty:
Krásna žiarivá chalúpka uprostred tmavého lesa, napriek tomu celé dielko svieti a takisto aj tu vyzdvihujeme vlka, je nádherný!
Komentár poroty:
Kompozícia zameraná na detaily, precízny štýl kresby, tu už vidno, že dieťa prechádza pomaličky do sveta dospelých, ľavá strana výkresu je ešte v detskom svete, pravá už v dospelom, ale nerobí im problém existovať (zatiaľ) vedľa seba.
Komentár poroty:
Toto je veľmi zaujímavý výkres, plná kompozícia, ale prehľadná, nesie dekoratívne prvky, čo vôbec nie je na škodu, naopak, pôsobí vďaka tomu usporiadane, pritom si zachováva detskú autenticitu. A nádherný bicykel!

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.
Víťazom srdečne gratulujeme!

Generálni partneri

Hotel Plejsy Matador toys

Hlavní partneri

LittleLane Hotel Plejsy
Stonožka Acer

Partneri

Tatran DM
Expolpedagogika Školský portál
STABILO ALBATROS

Mediálni partneri

TASR Školské
Učiteľské noviny