kvalifikácia pedagogických a odborných zamestnancov škôl