Biopotraviny sa už dostali do niektorých školských jedální na Slovensku

15.07.2010
Vzdelávanie a výchova
Prevádzka školy

V školskom roku 2009/2010 sa z biopotravín varilo minimálne v desiatich slovenských školských jedálňach. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý v júni 2010 uskutočnilo Centrum environmentálnych aktivít (CEV) v Trenčíne.

"Najčastejšie sa používali biostrukoviny, mlieko a mliečne výrobky, zelenina a ovocie," uviedla pre TASR Klaudia Medalová z CEV s tým, že 16 z 18 vedúcich školských jedální zhodne konštatuje, že najväčším problémom pri zavádzaní biopotravín je cenový rozdiel oproti konvenčným potravinám. Napriek tomu všetci majú záujem, aby sa biopotraviny stali súčasťou jedálneho lístka.
      
Ako dodala, CEV rozoslalo dotazník do vyše 100 školských zariadení (materské, základné a stredné školy), z ktorých päť sa zapojilo do pilotného projektu BIO do škôl a ostatné sú účastníkmi medzinárodného certifikovaného projektu Zelená škola. Z 18 škôl, ktoré dotazník vyplnili, až desať pravidelne používa v školskej jedálni biopotraviny. Z toho päť varí z biopotravín minimálne raz za týždeň a štyri minimálne raz mesačne.
      
"Hlavnými cieľmi projektu bola podpora zavádzania biopotravín do školských jedální a implementácia tematiky ekologického poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti do vyučovania na základných a stredných školách. Projekt bol realizovaný ako pilotný, s primárnym cieľom definovať bariéry plošného zavádzania biopotravín do stravovania v školských zariadeniach a pracovať na ich odstránení," doplnila Medalová.
      
Dotazníkový prieskum medzi vedúcimi školských jedální realizovalo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín od júna 2008 do júna 2010. Okrem vedúcich školských jedální sa do projektu zapojili aj riaditelia a učitelia škôl – organizovali BIO ochutnávky pre rodičov, exkurzie pre deti na ekofarmy alebo rodinné farmy, pomáhali žiakom zapojiť sa do súťaží organizovaných v rámci projektu, zúčastnili sa praktických workshopov o biovarení.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte