15. jubilejná medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

10.09.2021
Vzdelávanie a výchova

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá. To bola téma 15. jubilejnej medzinárodnej konferencie škôl. Zorganizovala ju Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie otvorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

15. ročník medzinárodnej konferencie - Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
Podujatie sa konalo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na medzinárodnej konferencii bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2020, národné a medzinárodné projekty zamerané na podporu kreatívneho čítania, poznatky o celoštátnom reprezentatívnom prieskume detí zameranom na čítanie kníh počas pandémie COVID-19, úloha učiteľa ako aktívneho podporovateľa čítania, vplyv rodinného a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne. Rovnako odzneli inšpirujúce príspevky o zábavných formách práce s knihou v slovenských a českých základných a stredných školách a školských knižniciach. Prezentácie boli doplnené množstvom jednoduchých a vtipných námetov na zrealizovanie rozmanitých aktivít zameraných na podporu rovesníckeho čítania.
V rámci podujatia sa uskutočnilo aj slávnostné ocenenie víťazov 16. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.
Štátna tajomníčka počas otvorenia ocenila najmä systematickú prácu školských knižníc počas pandémie. „Podieľate sa na zvyšovaní kvality vzdelávania a realizovaní vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Uvedomujem si, že veľakrát je to na úkor vášho vlastného voľného času, kedy pripravujete rôzne čitateľské aktivity, ktoré sú primerané veku žiakom i ich schopnostiam, zručnostiam a možnostiam.“

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte