Ako ďalej materské školy? INKLUZÍVNE!

29.06.2021
Vzdelávanie a výchova

V materských školách pribúda každý rok počet detí, ktoré si vyžadujú zvýšenú starostlivosť. Pedagógom všetkých takýchto detí podáva pomocnú ruku RAABE.

 

Kolektív triedy v bežnej materskej škole. Spomedzi 18 detí je jedno hyperaktívne, druhé klame, tretie kričí, štvrté máva záchvaty hnevu... Dokonca sa môže stať, že sa v bežnej triede ocitne mentálne postihnuté dieťa... Ako to má pedagóg zvládnuť?

Z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní vyplývajú aj tieto povinnosti pre riaditeľov a učiteľov v materskej škole:

 • Vytvorenie priaznivého prostredia pre deti, vytvorenie inkluzívneho prostredia v materskej škôlke,
 • Podpora dostupnosti a kvality odbornej starostlivosti pre deti v ranom veku, s dôrazom na deti s rizikovým vývinom,
 • Zabezpečenie úspešnej implementácie povinného predprimárneho vzdelávania...  

Vychádzajúc z týchto udalostí a s ohľadom na súčasnú prax vydáva odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko trojicu brožúr so spoločným menovateľom INKLÚZIA:

Projekt inklúzia v materskej škole 1

Usmernenia a námety, ako prispôsobiť vzdelávacie prostredie materskej školy všetkým deťom bez rozdielu

Prináša rozpracované základné teoretické postupy, metodické usmernenia a špecifiká práce s deťmi vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť v materskej škole.

 

 

 

 

 

Projekt inklúzia v materskej škole 2

Metodické odporúčania a pedagogická diagnostika v materskej škole zamerané na rozvoj jedinečnosti každého dieťaťa

Brožúra prináša dôležité informácie o metódach, zásadách a možnostiach pedagogického diagnostikovania v materskej škole, ale tiež odporúčania pre pedagogickú prax. 

 

 

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti

Pracovné listy a hry na rozvoj zručností detí vyžadujúcich zvýšenú pozornosť

Obsahujú podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonových, obsahových štandardov, evaluačných otázok) zamerané na rozvoj a podporu žiadaných zručností a schopností detí vyžadujúcimi zvýšenú pozornosť v materskej škole a tiež praktické pracovné listy. Prinášajú edukačné materiály na zdokonaľovanie motoriky, komunikácie, správania, pozornosti, zmyslového vnímania, sociálnych zručností, adaptácie, orientácie v priestore a čase, pripravenosti na školu a na rozvoj jedinečnosti každého dieťaťa v materskej škole.  

 

Zámerom brožúr je poskytnúť pedagógom v materských školách legislatívnu, ale aj metodickú podporu pri výchove a vzdelávaní všetkých detí bez rozdielu v bežnej materskej škole, vyplývajúce z dokumentu Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

 

VŠETKY TRI TITULY SI MÔŽETE OBJEDNAŤ UŽ TERAZ TU

 

 

 

 

 

Zdroj: Nakladateľstvo Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte