Dvojročné deti v škôlke. Viete ako na to?

25.11.2020
Vzdelávanie a výchova

Vzdelávanie dvojročných detí je v súčasnosti v materských školách často diskutovanou témou. Obdobie medzi druhým a tretím rokom je v živote dieťaťa veľmi dôležitým obdobím, v ktorom dochádza k intenzívnemu rozvoju reči, k výraznému osamostatňovaniu a expanzívnemu rozvoju motorických schopností, predovšetkým zdokonaľovanie pohybových aktivít. 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku. Materské školy v Slovenskej republike čaká ešte pár rokov príprava podmienok na vzdelávanie dvojročných detí. Aby netrpela kvalita predškolského vzdelávania, mali by sa materské školy na túto situáciu postupne pripravovať.

Na otázku, či je vhodné zaraďovať dvojročné deti do materských škôl, možno odpovedať konštatovaním, že tak ako trojročné alebo štvorročné dieťa ešte nemusí byť zrelé na vstup do materskej školy a môže mať veľké problémy s adaptáciou, môžu byť naopak mnohé dvojročné deti schopné bez problémov a s radosťou navštevovať materskú školu či iné zariadenie pre deti mladšie ako tri roky. Úlohou inštitucionálneho predškolského vzdelávania je doplňovať rodinnú výchovu a zabezpečiť dieťaťu podnetné prostredie na jeho rozvoj a aktívne učenie, čo možno dosahovať i u dvojročných detí v materskej škole.

Vývoj v ranom detstve prebieha u jednotlivých detí rôzne rýchle a v odlišnej intenzite, preto treba rešpektovať, že rozdiely medzi jednotlivými deťmi môžu byť v tomto období značné. Vývoj v tomto veku môže prebiehať nerovnomerne a skokovite.

Veľmi dôležité je rešpektovať individuálne rozdiely jednotlivých detí, nesnažiť sa násilným spôsobom ich vývoj akcelerovať. Všetky deti chcú byť pri svojom objavovaní, preskúmavaní a osamostatňovaní videné, chválené a povzbudzované, čo im dodáva nielen impulzy na ďalšie spoznávanie, ale tiež odvahu k samostatnému riešeniu vzniknutých situácií.

Z dôvodu nedostatku uceleného odborného materiálu pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní dvoj- až trojročných detí, vzniklo v odbornom nakladateľstve RAABE už niekoľko rôznych materiálov, ktoré pomáhajú učiteľom v materských školách, ale aj samotným rodičom:

 

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Odborná publikácia o tom, ako zabezpečiť výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s právnymi predpismi a ich potrebami. Obsahuje najnovšie legislatívne predpisy, teoretické poznatky a praktické skúsenosti týkajúce sa výchovy a starostlivosti o deti v ranom detstve (konkrétne o 2- až 3-ročné deti). Texty sú koncipované účelne, aby obsahovali dôležité informácie a vysvetlenia pedagogických, psychologických, sociálnych a zdravotných prístupov, aj inšpirácie užitočné v pedagogickej práci. Zámerom autorského tímu bolo poskytnúť pedagógom odbornú pomoc, aby zvládali výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s právnymi predpismi i ich potrebami. Deťom tak pomôžu osobnostne rásť a zároveň prežívať šťastné detstvo. Spokojní rodičia budú už len ako bonus. 

Webinár o tejto problematike si môžete pozrieť TU

 

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Prehľad toho, čo by dieťa v jednotlivých etapách života do troch rokov mohlo v konkrétnych oblastiach približne vedieť, spolu s naznačením podnetov a aktivít, ktoré ho ku konkrétnym schopnostiam vedú. Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými smermi a akými podnetmi môžeme podporovať učenie sa a vývin detí, a ako sa môžeme presvedčiť, že toto učenie dieťa naozaj podnecuje a posúva vpred. Príručka prináša jednoduchý prehľad toho, čo by dieťa v jednotlivých etapách života do troch rokov mohlo v konkrétnych oblastiach približne vedieť, spolu s naznačením podnetov a aktivít, ktoré ho ku konkrétnym schopnostiam vedú a ktoré sa odohrávajú v interakcii s dospelými v prostredí, ktoré je pre dieťa priaznivé.

Webinár o tejto problematike si môžete pozrieť TU

 

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

Brožúra prináša námety na aktivity a hry, využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, rozdelené podľa veku detí – dvojročných maličkých nevynímajúc. Brožúra prináša obsah v podobe, v akej ešte táto téma nebola spracovaná. Je rozdelená na hry s riekankami a hry s rozprávkami. V úvodnej časti sa nachádza kapitola charakterizujúca profil dvojročného dieťaťa, ktorý by mal pomôcť pedagógom v MŠ pri práci – hrách aj aktivitách s deťmi. V druhej časti sú uvedené rozprávky, ktoré súvisia s hrami na rozprávky, ako pomôcka, aby ich pedagógovia v MŠ nemuseli už viac prácne vyhľadávať. Každá aktivita je prehľadne zaradená do príslušnej vekovej kategórie, aj v závislosti na ročné obdobie.

 

 

DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škôl na základe činností vyskúšaných s dvojročnými deťmi. Pri každej aktivite je prehľadne uvedený odporúčaný počet detí, rozvíjané oblasti, ročné obdobie pre realizáciu aj náročnosť na prípravu. Súčasťou každej aktivity je reflexia z praxe, námety na rozširujúce činnosti a priestor pre poznámky, ktorý umožní zdieľanie skúseností a odporúčaní medzi učiteľkami vašej MŠ. Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov overených praxou s dvojročnými deťmi.

 

DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Metodika pre pedagógov v materských školách, ktorá pomôže zorientovať sa v aktuálnych otázkach predškolského vzdelávania, konkrétne v oblasti vytvorenia optimálnych podmienok pre vzdelávanie dvojročných detí v materskej škole.

 

 

 

 

DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

Metodika pre pedagógov v materských školách, ktorá pomôže zorientovať sa v aktuálnych otázkach predškolského vzdelávania, konkrétne v oblasti vytvorenia optimálnych podmienok pre vzdelávanie dvojročných detí v materskej škole.

 
 
 
 
 
 
Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte