K učeniu sa cudzieho jazyka motivuje kvalitná výučba a kvalitní učitelia

28.04.2021
Vzdelávanie a výchova

Kvalitná a efektívna výučba cudzích jazykov v našich školách je pre našu krajinu prioritou a pre budúce generácie nevyhnutnosťou. Už dnes sa ukazuje známa formulka „materinský jazyk, anglický jazyk + 1 cudzí jazyk“.

Zavádzanie cudzieho jazyka do primárneho, prípadne do predprimárneho kurikula na konci 20. a na začiatku 21. storočia sa už v súčasnosti ukazuje ako nevyhnutnosť. Vstupom do online vzdelávania zisťujeme, aké dôležité je rozvíjanie všetkých kompetencií, obzvlášť kompetencia čítania v cudzom jazyku.

Štátny pedagogický ústav preto hľadá spôsoby, ako zvýšiť kvalitu učenia tých, ktorí angličtinu učia. Jednou z nich je spustenie projektu experimentálneho overovania Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní na 46 základných školách v 8 krajoch. Celosvetovo overená a vysoko efektívna metóda Jolly Phonics sa v rámci experimentálneho overovania uplatňuje od roku 2017.

Reakcie zo strany učiteľov, žiakov i samotných rodičov sú pozitívne. V prieskumoch sa učitelia zhodujú na tom, že sa zlepšili najmä vo fonetike, gramatike, ale aj vo výslovnosti. Oceňujú aj metodicky ucelený systém pre výučbu cudzieho jazyka, ktorý im uľahčuje prácu s deťmi. Zároveň sami seba vnímajú ako oveľa kreatívnejších a tvorivejších pri príprave hodín a materiálov na vyučovanie. Objavujú sa názory, že touto metódou učia radšej a k pôvodnej výučbe cudzieho jazyka by sa už nevrátili. Hoci je príprava na hodiny zo začiatku časovo náročnejšia, učitelia v tom vidia zmysel. Vnímajú progres u žiakov a aj u seba samých, a to ich posúva vpred.

So zvýšenou úrovňou kvality výučby nepochybne súvisí kvalitná príprava, ktorá je zabezpečená pravidelnými tréningami, stretnutiami učiteľov, konferenciami so zahraničnými lektormi a účasťou samotných autorov metódy.

Jolly Phonics konferencia 2017 s autorkou metódy Sara Wernham.

Priebežné výsledky dokazujú, že žiaci z experimentálnych tried dosiahli lepšie výsledky v správnej výslovnosti, čítaní anglických slov s porozumením, v ústnom prejave a používaním anglického jazyka v kontexte. Nedávno realizovaná čitateľská súťaž v čítaní anglických kníh, do ktorej sa zapojilo vyše 620 žiakov, potvrdzuje, že deti sa sebaisto púšťajú do samostatného čítania kníh v angličtine. Z reakcií učiteľov a rodičov na čitateľskú súťaž je zrejmé, že deti čítajú so záujmom a s radosťou.

„Jolly materiály veľmi spestrujú a obohacujú našu English Library a lákajú našich čitateľov. Čítanie anglických knižiek si na našej škole získava čoraz viac priaznivcov a hodláme  v tom naše deti silne podporovať.“ (spätná väzba od pani učiteľky zo Základnej školy v Žiline)

Čím skôr sa začína s kvalitnou výučbou cudzieho jazyka, tým lepšie vzdelávacie výsledky môžeme od žiakov v budúcnosti očakávať.

Spoločnosť Education Initiative, s.r.o. výhradne distribuuje výukový materiál Jolly Phonics na Slovensku. Jolly Phonics Center, o.z. výhradne zastrešuje vzdelávanie učiteľov a detí metódou Jolly Phonics. www.jollyphonics.sk

Zdroj: Jolly Phonics

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte