Mimoriadna situácia v reflexii učiteliek a učiteľov základných škôl

20.05.2020
Vzdelávanie a výchova

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV uskutočnil online prieskum, na ktorom sa podieľali učiteľky a učitelia základných škôl z celého Slovenska. Prieskum je súčasťou výskumného plánu dizertačnej práce doktoranda Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV Alexandra Loziaka, ktorý sa pod vedením školiteľky Denisy Fedákovej venuje téme pracovného stresu učiteliek a učiteľov základných škôl a možnostiam intervencií.

„Odpovede učiteliek a učiteľov nám umožnili vyhodnotiť situácie, ktoré v čase zatvorenia škôl považovali za stresujúce a ktoré ich naopak obohatili,“ prezradil o postupe vyhodnocovania dát Alexander Loziak.
Z výpovedí vyučujúcich vyplynulo, že prežívanie veľkej záťaže im v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobovalo viacero okolností. Predovšetkým nejasné inštrukcie týkajúce sa výučby, komplikovaná príprava hodín a jej časová náročnosť, prelínanie pracovných a rodinných povinností (často aj samotní vyučujúci mali doma svoje školopovinné deti) aj nedostatočné technické vybavenie. Komunikácia často viazla na nízkej responzivite zo strany žiakov, resp. rodičov. Náročné bolo aj hľadanie nových a najmä vhodných spôsobov komunikácie so žiakmi a hľadanie zdrojov, ktoré by plnohodnotne objasnili žiakom učivo, s ktorým sa doposiaľ nestretli. Komunikácia so žiakmi a rodičmi bola takmer nepretržitá. Učiteľky a učiteľov rovnako ťažilo, že žiaci učivo, na ktorom ešte v škole spoločne pracovali, rýchlo zabúdajú. V odpovediach opakovane uvádzali aj bezmocnosť a neistotu. Záťažou pre vyučujúcich bola aj zmena výkonu profesie z domu, keď ich práca pripútala k obrazovkám ich domácich počítačov.
Postupom času úľavu vyučujúcim priniesli usmernenia a inštrukcie. Mnohí však vypovedali, že na náročnosti situácie to veľa nezmenilo. So zmenou situácie sa mnohí vyrovnali tým, že ju prijali, zvykli si, potešujúce bolo i to, že sa zlepšila komunikácia so žiakmi a rodičmi. Vyučujúci aj žiaci si osvojili nové formy práce a pravidlá „nového“ vyučovania.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte