Na niektorých školách učia aj netradičné predmety ako sokoliarstvo či chov koní

07.10.2021
Vzdelávanie a výchova

Rezort školstva víta zavádzanie takýchto predmetov do vyučovania.

Na niektorých školách na Slovensku sa okrem tradičných predmetov vyučujú žiaci aj netradičné predmety. Ide napríklad o folkloristiku, chov koní, astronómiu či sokoliarstvo. Za vytvorenie nového predmetu a jeho zaradenie do školského vzdelávacieho programu zodpovedá riaditeľ a môže sa každý rok meniť podľa potrieb školy. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Podľa školského zákona základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, je školský vzdelávací program. "Okrem vyučovacích predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program, môžu školy do učebného plánu zaradiť ďalšie vyučovacie predmety, ktoré rešpektujú princípy a ciele výchovy a vzdelávania a zároveň reagujú na regionálne osobitosti a potreby trhu práce, na nové potreby vzdelávania vyplývajúce z rozvoja spoločnosti, vedy a kultúry alebo na druhej strane zachovania kultúrneho a spoločenského dedičstva," uviedli z rezortu školstva. Tieto predmety sa však môžu každý rok meniť. O zaradení predmetov vyučovaných z rámca disponibilných hodín rozhoduje riaditeľ školy.
Rezort školstva víta zavádzanie takýchto predmetov do vyučovania. "Štátny pedagogický ústav s cieľom pomôcť aj ďalším školám pri rozširovaní obsahu vzdelávania pripravil v spolupráci so školami a na metodickom portáli zverejnil učebné osnovy voliteľných predmetov environmentálna výchova, šach, astronómia, mladý záchranár, ekonomika, fenomény sveta, viem čo zjem či finančná gramotnosť," poznamenali z rezortu školstva.
Napríklad na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa vyučujú predmety ako sokoliarstvo a chov koní. Predmet sokoliarstvo absolvujú aj žiaci na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Folkloristika – ľudová výchova sa zas vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom kraji. Na Základnej škole v Klátovej Novej Vsi žiaci šiesteho ročníka navštevujú raz týždenne predmet astronómia.
"V stredných školách je časté vytváranie nových predmetov integrovaním prírodovedných predmetov s matematikou a informatikou, experimentálnym a bádateľským vyučovaním a na stredných odborných školách tvorba nových odborných predmetov podľa potrieb zamestnávateľov predovšetkým z oblasti IT sektora a automobilového priemyslu," dodali z ministerstvo školstva. Rezort presný zoznam netradičných predmetov, ktoré sa na školách vyučujú, nesleduje. Údaje zbiera nepriamo prostredníctvom národnej štatistiky v školstve, ktorú zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

 

Zdroj: skolske.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte