Nové štyri témy na júnové RAABE webináre

04.06.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo pre učiteľov nové témy na bezplatné webináre.

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

V dňoch 8., 9., 10 a 11. júna 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre:

Webinár číslo 17: Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole?

O tom, ako a prečo je dobré venovať sa astronómii už na základnej škole.

Dátum: 8. jún 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Peter Kelecsényi, PhD., vedecký a výskumný zamestnanec Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

Obsah webinára:

 • Zameriame sa na vyučovacie aktivity astronómie s podporou výstupov z projektu STARS – metodickej príručky, pracovných zošitov a tréningového programu pre učiteľov.
 • Povieme si, ako to vyzerá s astronómiou v slovenských školách.
 • Na úspešnom projekte STARS prinesieme konkrétne príklady úspešného vyučovania astronómie v školách.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: prírodovedná gramotnosť

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ

 

Webinár číslo 18: Rozvíjame grafomotoriku predškolákov

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí.

Dátum: 9. jún 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava 

Obsah webinára:

 • Ponúkneme vám námety zamerané na podporu grafomotorických spôsobilostí 5-6 ročných detí, diagnostiku úrovne grafomotorických zručností predškolákov, metodiku nácviku správneho úchopu ceruzky.
 • Poradíme, ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v oblasti získavania primeraných grafomotorických spôsobilostí detí, ako rozpoznať diagnostické znaky pri poruche grafomotoriky v bežnej triede predškolákov. 
 • Prinesieme názorné ukážky pracovný listov, podporujúce samostatnú prácu detí,  budú zamerané na problematiku správnych metodických postupov pri nácviku grafomotorických línií a schém, metodiku ako pracovať s pracovnými listami pre danú vekovú skupinu detí.
 • Inšpirujúce námety budú orientované na podporu grafomotorických aktivít pre dobrý štart predškolákov do školy.
 • Chýbať nebudú ani najvhodnejšie cvičenia na nácvik grafomotoriky, reguláciu svalového napätia, aktivity zamerané na hmatové vnímanie, aktivity zamerané na auditívne vnímanie, aktivity zamerané na koordináciu rúk a očí a vizuálne vnímanie, aktivity zamerané na vnímanie svojho tela.
 • A tiež si povieme, ako rozpoznať zrelosť – nezrelosť dieťaťa v oblasti grafomotoriky.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia MŠ, rodičia detí predškolského veku

 

Webinár číslo 19: Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách?

Viete, ako implementovať prierezovú tému Ochrana života a zdravia do jednotlivých predmetov naprieč všetkými ročníkmi základnej školy.

Dátum: 10. jún 2020 (streda) o 17:00

Lektor: PaedDr. Mária Kubovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Budmerice 

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s problematikou Ochrany človeka a zdravia v základných školách na prvom aj druhom stupni ZŠ.
 • Povieme si, ako naplniť ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
 • Poradíme, ako má učiteľ obsah učiva prierezovej témy zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu.
 • Prinesieme konkrétne ukážky, ako žiakov naučiť, aby rozpoznávali nebezpečné situácie, aby vedeli, ako si osvojiť praktické zručnosti v sebaochrane, aby pochopili dôležitosť poskytnutia pomoci iným, aby rozvíjali svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.
 • Predstavíme aj konkrétne kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia a motivačné skutočné príbehy k problematike.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: výchovno-vzdelávací proces

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ

 

Webinár číslo 20: Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým?!

O tom, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni základných škôl.

Dátum: 11. jún 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jana Bohunická, učiteľka na Gymnáziu Vazovova v Bratislave 

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni škôl.
 • Poradíme, ako rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov nielen na slovenčine, ale aj na ostatných predmetoch ako napríklad na dejepise, matematike, geografii, či občianskej náuke.
 • Prinesieme ukážky práce so zábavníkmi Daj si čas, ktoré vznikli podľa rovnomennej vedomostnej zábavno-súťažnej relácie RTVS pre deti a ukážeme si, ako sa dajú využiť počas vyučovania.
 • Predstavíme aj konkrétne úlohy, praktické cvičenia a texty, ktoré možno zábavnou formou využiť na čítanie s porozumením na takmer všetkých vyučovacích predmetoch na druhom stupni ZŠ.
 • Dokážeme si, že nudné poučky sú už minulosťou, dá sa učiť aj hrou.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 2. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Odporúčané články

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte