Nové webináre na aktuálne-korona témy

05.06.2020
Vzdelávanie a výchova

Viete, ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého kolektívu učiteľov? Orientujete sa v aktuálnych pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariadeniach? Už viete, ako budete hodnotiť pedagogických zamestnancov? A vyznáte sa v nástrahách skončenia pracovného pomeru v školách? Nakladateľstvo RAABE pripravilo webináre na aktuálne témy, ktoré všetky tieto otázky zodpovedia.

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo na jún tieto štyri webináre pre riaditeľov škôl, ich zástupcov, ale aj zriaďovateľov a predstaviteľov obcí:

Ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého tímu učiteľov?

 • 18. jún 2020 – 9.00 – 11.00 hod.
 • Lektorka: Ing. Dagmar Kéryová, Co-Active Executive coach a člen ICF

Počas niekoľkých týždňov sme boli nútení pracovať inak a vyvinuli sme si veľa produktívnych spôsobov ako efektívne fungovať online. Začíname vnímať, ktoré sú skutočne kľúčové časti našej práce a čo už nie je podstatné – meníme a ujasňujeme priority... 

Pomaly sa vraciame do školy. V júni si otestujeme ako vyzerá „nová realita“ a v nej si potrebujeme vyvinúť nové spôsoby práce, motivovať sa pre návrat do práce a znovu prejsť ďalšou zmenou. A v septembri by sme už mali byť pripravení naštartovať naplno. Ako to však urobiť?

Obsah webinára:

 • Ako so svojím celým tímom urobiť „Retrospektívu“ – rekapitulovať, prediskutovať, motivovať celý tím.
 • Ako so svojím tímom vytvoriť novú víziu fungovania, kde dáte priestor pre nové, efektívne riešenia, ktoré ste si počas krízy vytvorili a nové motivujúce smerovanie v septembri.
 • Ako čo najviac zužitkovať predchádzajúcu skúsenosť s dištančným vzdelávaním, prácou z domu, online komunikáciou.

CHCEM ÍSŤ NA WEBINÁR

Aktuálna situácia v pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariadeniach

 • 19. jún 2020 – 9.00 – 11.00 hod.
 • Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

Obsah webinára vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonníka práce, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona o odmeňovaní a ďalších. Prináša návody na riešenie niektorých špecifík práce pedagogických a odborných zamestnancov v súčasnosti.

Obsah webinára:

 • Webinár obsahuje praktické zameranie s návodmi na riešenie niektorých špecifík práce pedagogických a odborných zamestnancov v súčasnosti.
 • Budeme sa zaoberať problémom vymedzenia obsahu a miesta výkonu pracovných činností zamestnancov, evidenciou pracovného času zamestnancov, poskytovaním platu a ostatnými nárokmi a pod.
 • Ukážeme si návody na riešenie niektorých špecifík práce pedagogických a odborných zamestnancov v súčasnosti.
 • Poskytneme informácie o možnostiach aplikácie aktuálnych noviel zákonov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v oblasti školstva.

CHCEM ÍSŤ NA WEBINÁR

Hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole

 • 24. jún 2020 – 9.00 – 11.00 hod.
 • Lektorka: PeadDr. Karin Hambálková, PhD., ako učiteľka MŠ pracuje 30 rokov, 15 rokov robí riaditeľku, posledných 7 rokov ako zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Každý učiteľ potrebuje mať predstavu o tom, či pracuje dobre, alebo zle, a túto spätnú väzbu mu poskytuje jeho nadriadený. Hodnotenie je rovnako aj silným motivačným prvkom, môže byť podporou dobrých výkonov v budúcnosti. Učitelia si v rámci hodnotenia ujasňujú výsledky svojej práce, môžu lepšie smerovať svoj rozvoj a stanoviť si zodpovedajúce ciele. V rámci spätnej väzby môžu vyjadriť aj svoje názory, obavy a požiadavky. Hodnotenie je veľmi náročný proces, ktorému ale z pohľadu rozvoja zamestnancov a, samozrejme, aj z pohľadu rozvoja školy treba venovať náležitú pozornosť. Ak má hodnotenie plniť svoj účel, musí byť realizované v celej svojej komplexnosti a nie len ako formálna záležitosť. Viete, ako realizovať hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole? Poďte na webinár a dozviete sa to.

Obsah webinára:

 • Počas stretnutia predstavíme systém hodnotenia pedagogických zamestnancov, možnosti jeho využitia pre podporu rozvíjania kvality zamestnancov a následne aj kvality školy.
 • Legislatívne východiská hodnotenia pedagogických zamestnancov.
 • Hodnotenie a jeho význam v personálnej práci.
 • Hodnotenie výkonov pedagogických zamestnancov.
 • Hodnotenie pedagogických zamestnancov a vplyv na rozvoj školy.

CHCEM ÍSŤ NA WEBINÁR

Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci

 • 26. jún 2020 – 9.00 – 11.00 hod.
 • Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Aktuálna situácia COVID 19 a nadchádzajúca ekonomická kríza nútia mnohých zamestnávateľov pristúpiť k skončeniu pracovných pomerov so zamestnancami. Prudký výpadok príjmov neobchádza ani obce, mestá a školy. Školy a školské zariadenia sú navyše nútené rozväzovať pracovné pomery aj z dôvodu neustáleho poklesu počtu žiakov. Ukončenie pracovného pomeru zákonným spôsobom je však veľmi náročný proces. Väčšina súdnych pracovnoprávnych sporov sa končí rozhodnutím o neplatnosti výpovede zamestnancovi. Organizácie tak namiesto toho aby, ušetrili doplácajú následne prepusteným zamestnancom náhrady mzdy v desaťtisícových sumách. Webinár na základe príkladov zo súdnej praxe má zamestnancov obcí a škôl informovať o najčistejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú.

Obsah webinára:

Počas stretnutia predstavíme systém hodnotenia pedagogických zamestnancov, webinár na základe príkladov zo súdnej praxe má zamestnancov obcí a škôl informovať o najčistejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú.

1. Výpovedné dôvody
2. Okamžité skončenie pracovného pomeru
3. Kedy odstupné áno, kedy nie? Odchodné
4. Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
5. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
6. Plynutie prekluzívnych lehôt a premlčanie
7. Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

CHCEM ÍSŤ NA WEBINÁR

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte