Rezort školstva vydal pomôcku na zvládnutie vzdelávania

20.09.2021
Vzdelávanie a výchova

Aplikačná pomôcka Ako byť v škole úspešnejší bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.

Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi, ako aj rodičmi a samotnými žiakmi.

Manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka, ktorá vznikla pod vedením štátnej tajomníčky rezortu školstva Svetlany Síthovej. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, rezort školstva inicioval vznik komplexnej koncepcie na tri roky, ktorá systematickým postupom zníži opakovanie ročníka. „Naším cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli," priblížila Síthová.

Nová stratégia zahŕňa postup pre školy, ale aj komplexné reformné ciele ministerstva. Rezort školstva zároveň plánuje tieto postupy vyhodnocovať, sledovať ich účinnosť a následne prispôsobovať tak, aby čo najviac žiakov v škole uspelo a osvojilo si potrebné vedomosti.

"Aplikačná pomôcka prostredníctvom odporúčaní, ako aj príkladov vycházdajúcich z dobrej praxe poukazuje na možnosti školy a aktérov edukácie, ako nastaviť mechanizmy pomoci orientované na podporu žiackej úspešnosti. Reflektuje potrebu dlhodobejšihi časového horizontu, ako danú problematiku na škole efektívne uplatniť s jasným vymedzením odporúčaní na jednotlivých úrovniach edukácie ako aj podporných služieb realizovaných v škole," vysvetlila Asociácia školskej psychológie.

Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť, je monitoring žiakov. Následne prostredníctvom rozhovoru so žiakom by mali identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je nástup do doučovania.

Žiak tiež môže navštevovať školský klub detí, absolvovať stretnutia s logopédom alebo školským psychológom. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k štvrtému kroku," doplnila Síthová.

V ďalšej fáze nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. Rezort školstva zároveň s priamo riadenými organizáciami pripravuje podporné webináre, ktoré pomôžu s uplatňovaním nového postupu.

Aplikačná pomôcka Ako byť v škole úspešnejší bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.

Zdroj: Teraz.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte