Sedem nových bezplatných webinárov

23.09.2022
Vzdelávanie a výchova

Skontrolujte najnovšiu ponuku webinárových tém a prihláste sa na bezplatné vzdelávanie pre učiteľov.

 

 

Ako na najmenších škôlkarov – OPAKOVANÝ

Vývinové charakteristiky a špecifiká detí od 3 do 5 rokov

Dátum: 3. október 2022 (pondelok) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku
 • S akými problémami a výzvami sa učitelia a rodičia najčastejšie v tomto veku stretávajú?
 • Čo môže byť príčinou týchto problémov? Skúsme sa na ne spoločne pozrieť očami detí J.
 • Ako vieme pomôcť deťom (aj dospelých) prekonať tieto úskalia? Lepšie porozumieť svetu okolo nich?
 • Tipy na konkrétne aktivity pri práci s triedou/ riešení konfliktov v kolektíve a pod.

Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období ( 3- 5 ročné deti),  pre učiteľov a učiteľky v materských školách a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

Ako učiť digitálne a interaktívne – OPAKOVANÝ

Tipy, ako doplniť klasické tlačené učebnice o interaktívne prvky, vďaka ktorým sa učenie pre žiaka aj učiteľa stanú zábavou

Dátum: 4. október 2022 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

Predstavíme vám  ako si môžete doplniť učebnice interaktívnym digitálnym obsahom, aby učenie bolo atraktívnejšie a zaujímavejšie, ale aj:

 • ako si môžete uľahčiť dištančné vzdelávanie,
 • ako zapájať študentov do vyučovania úplne novým spôsobom,
 • ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť,
 • ukážeme vám interaktívne nástroje a obsah, ktorým pritiahnete pozornosť svojich žiakov.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl , gymnázií a rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Prírodoveda zážitkovo

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu prírodoveda v 3. ročníku ZŠ

Dátum: 5. október 2022 (streda)  o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

 • Vyučovanie  prírodovedy na 1. stupni  v súčasnosti, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.
 • Charakteristika prírodovedy ako predmetu – čo je v 3. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť, čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy.
 • Rôzne metódy a formy v prírodovednom vzdelávaní.
 • Predstavíme si novú učebnicu a PZ Prírodovedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.
 • Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách prírodovedy.
 • Využitie experimentálnej metódy a zážitkového vyučovania v predmete prírodoveda v 3. ročníku.

 

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagógov na 1. stupni ZŠ, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Vzdelávanie cudzincov. Ako na to?

Ako do bežnej triedy začleniť žiakov s odlišným materským jazykom?

Dátum: 6. október 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ

Obsah webinára:

 • Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině přichází do Čech a na Slovensko velké množství dětí, které před válkou utíkají k nám do bezpečí. Stávají se součástí běžných tříd na našich školách, většinou bez znalosti češtiny/slovenštiny.
 • Určitě se shodneme na tom, že je potřeba dětem pomoci, co nejdříve je zapojit do běžné výuky i života u nás.
 • Slovníček, který jsme vytvořili, se vám bude snažit pomoci.
 • Obsahuje 14 dětem blízkých témat. Každé téma je provázené jednoduchou metodikou pro učitele /rodiče. Zásoba slovíček je obrázková, obrázek vždy doplňují slovíčka ve čtyřech jazycích (češtině, slovenštině, ukrajinštině a ruštině).
 • Webinář vás se slovníčkem podrobně seznámí a ukáže vám, jak s ním pracovat.
 • Kromě toho vám seznámíme se zákonnou úpravou vzdělávání žáků – cizinců, institucemi a odkazy, které vám mohou pomoci, pomůckami a příklady z praxe.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele v MŠ, asistenty pedagoga, vychovatele ve ŠD, rodiče dětí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Zdroj: raabe.sk

 

 

 

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte