Seniorov zaujíma psychológia, ale i dejiny Bratislavy

14.07.2010
Vzdelávanie a výchova

Jedným z najvyhľadávanejších študijných odborov Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) je psychológia. "V predošlých rokoch si ju zvolila takmer desatina poslucháčov UTV," konštatovala pre TASR Andrea Kučerová z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave.

K obľúbeným študijným odborom patria aj dejiny a pamiatky Bratislavy, ako i dejiny výtvarného umenia.
      
V uplynulom akademickom roku sa štúdiu psychológie venovalo 150 seniorov z celkového počtu 1834 poslucháčov UTV CĎV UK, dejiny a pamiatky Bratislavy študovalo 139 poslucháčov a dejiny výtvarného umenia 100 seniorov. Dlhodobo vyhľadávanými odbormi sú i počítače, právo, gerontológia či všeobecná medicína.
      
"Záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku neutícha ani dvadsať rokov po jej vzniku. Kým v pilotnom ročníku u nás študovalo 235 záujemcov, vlani bol počet poslucháčov takmer osemnásobne vyšší," uviedla vedúca programu UTV Nadežda Hrapková. Dodala, že priestorové, ale najmä personálne kapacity však neumožňujú vyhovieť všetkým novým záujemcom.
      
V roku 2009/2010 opustilo brány Univerzity tretieho veku CĎV UK takmer 500 absolventov. "Od začiatku činnosti Univerzity tretieho veku sme doposiaľ do zoznamu absolventov zapísali 5374 poslucháčov, ktorí mali počas trojročného štúdia možnosť získať nové poznatky, vedomosti a zručnosti, ktoré nepochybne prispeli k rozvoju ich osobnosti," zhodnotila Hrapková.
      
Poslucháčmi Univerzity tretieho veku pri UK sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. V prvom ročníku UTV získajú všeobecný základ, pozostávajúci z úvodných prednášok k jednotlivým odborom. V 2. a 3. ročníku si zvolia vybraný študijný odbor.
      
V ponuke 32 odborov možno nájsť ekonomiku, filozofiu, žurnalistiku, sociálnu prácu, ale aj kúpeľníctvo, jogu, archeológiu, astronómiu či záhradníctvo. Po ukončení trojročného štúdia získa absolvent osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte