Šikanovanie v škole: Čo ak je obeťou učiteľ?

29.04.2014
Vzdelávanie a výchova

Začína sa to nenápadne. Žiaci sa na hodine nesústredia, vyrušujú, ignorujú zadávané úlohy. Po čase učiteľa už aj provokujú, zosmiešňujú a ich agresia sa stupňuje. Šikanovanie na školách je jav, ktorý všetci dobre poznáme. Hovoríme o prevencii, radíme rodičom a pedagógom ako konať a ako takémuto správaniu detí čeliť. Ale čo ak sa stane obeťou šikany učiteľ? Kto pomôže jemu?

Detská agresivita je celosvetovým problémom. Pridáva sa k nej bezohľadnosť, brutalita a takéto správanie sa často stáva aj súčasťou vyučovania. Podľa jedného z posledných prieskumov Štátnej školskej inšpekcie sa stalo svedkom šikany až 43 % školákov na Slovensku. Stretávali sa s ním hlavne počas prestávok  v triede, na chodbe či na toalete a potom mimo školy. Až 13,5 % žiakov sa necíti v škole bezpečne a napríklad strach z niektorého spolužiaka má viac dievčat (16,2%) ako chlapcov (12,7%). Obozretní preto majú byť rodičia, aj učitelia. Ale čo ak má strach zo žiaka učiteľ? Takéto čísla v správe nie sú, inšpekcia sa na tento problém nesústredila.

O slovných, psychických či dokonca ja fyzických útokoch na pedagógov sa tak často nehovorí. Pritom aj oni s tým musia dennodenne bojovať. Samostatnou, ale veľmi rýchlo sa rozširujúcou kapitolou je kyberšikanovanie. Ide najmä o zneužívanie sociálnych sietí a serverov, napr. YouTube. Žiaci vedome provokujú učiteľa a vo chvíli, keď mu dôjde trpezlivosť, rozčúli sa a jedná skratovo, natočia si ho na mobil a video zverejnia na internete. Podľa amerického prieskumu z roku 2011 až 20 % opýtaných učiteľov malo s kyberšikanou skúsenosť alebo poznali kolegu, ktorý niečo podobné zažil. Štatistiky za Slovensku zatiaľ nemáme. Na urážky a ponižovanie však stačí aj oveľa menej – žiak rozpúta o učiteľovi diskusiu napr. na facebooku, tá sa dokáže veľmi rýchlo šíriť, dostanú sa k nej aj iní študenti, rodičia či učitelia školy.

Všetci počúvame o tom, aké dôležité a zodpovedné je povolanie učiteľa a že jeho poslanie má celospoločenský význam. Ale zároveň vieme, že postavenie učiteľov rapídne klesá. Nehovoriac o šikanovaní učiteľov, aj šikanovanie žiakov je pre školy tvrdým orieškom. Neochota rodičov spolupracovať, neefektívne výchovné opatrenia, to všetko sťažuje prístup k riešeniu neželaných situácií, ktoré sú však na dennom poriadku. O možnostiach prevencie a eliminácie šikanovania v školskom prostredí sa budeme rozprávať aj s PhDr. Evou Smikovou, PhD. na júnovej odbornej Raabe konferencii. Podujatie je venované riaditeľom škôl, učiteľom, špeciálnym pedagógom aj výchovným poradcov. Ak sa chcete zapojiť do diskusií, prihlášku na konferenciu nájdete TU.

 

Konferencia "Učiteľ nie je Google - nemôže ani nemusí vedieť všetko"

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte