Školy dostali možnosť výberu prvého cudzieho jazyka

17.06.2019
Vzdelávanie a výchova

Aprílová novela štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy (dodatok č.3 pod názvom „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským) prinesie zmeny na slovenské školy, ktoré sa od septembra dotknú žiakov i učiteľov.

Spomínaný dodatok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4. apríla 2019. V súčasnosti platí, že všetky deti sa povinne učia anglický jazyk od 3. ročníka a od 7 triedy sa môžu učiť 2. cudzí jazyk, ako voliteľný predmet. Po novom si prvý cudzí jazyk môžu vybrať napríklad aj nemčinu, španielčinu či poľštinu. V Nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko vám radi pomôžeme s výberom.

LIBRE podporuje cudzojazyčné knižnice

Pripravte sa na väčší výber jazykov na vašej škole a vyberte si z ponuky edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE. Pretože práca s literárnym textom pomáha učiteľom a žiakom za účelom:

  • rozvoj čítania;
  • motivuje žiaka;
  • vytvára pozitívny vzťah k textu, cudziemu jazyku a jeho štúdiu;
  • zlepšuje kreativitu;
  • obohacuje slovnú zásobu.

Edícia LIBRE predstavuje takmer 200 adaptovaných diel na rôzne jazykové úrovne (A0-C2) a v 5 svetových jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, taliančina a španielčina).

Príďte si po nové cudzojazyčné knihy:  "20 kníh kúpite + 10 kníh dostanete zadarmo".

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte