V Letnej filmovej akadémii si žiaci ZŠ vyskúšajú prácu v médiách

15.07.2010
Vzdelávanie a výchova

Letná filmová akadémia je názov projektu, ktorý pre žiakov základných škôl počas prázdnin pripravila Asociácia debrujárov Východných Karpát (ADEVYK) a Súkromá stredná umelecká škola filmová v Košiciach.

„Žiaci nerozoznávajú, ako na nich vplýva televízia, rozhlas, printové médiá. Projekt Letná filmová akadémia im preto približuje mediálnu prácu, ktorá je určite zaujímavá pre všetky deti. Hravou formou učíme deti rozpoznávať vplyvy médií na ich rozvoj,“ prezradila organizátorka akadémie Renáta Vadassyová.
      
Zaujímavá téma, akou je ovplyvňovanie médií v živote každého jedinca, tvorí hlavný cieľ, ktorý počas trvania projektu deti názorne rozvíjajú natáčaním rôznych modelových filmov, spravodajských šotov a porovnávaním kvalitných či nekvalitných mediálnych produktov. „Žiaci získavajú zručnosti v oblasti práce s kamerou a následným strihom svojich vlastných filmov či reportáží. Rozoberanie natočených šotov im prinesie zdravý názor na mediálny svet, v ktorom žijeme. Natočením svojej vlastnej reklamy deti zisťujú vplyv reklamy na ich osobnosť,“ dodala Vadassyová. Spresnila, že každý turnus pripraví svoje vlastné spravodajstvo aj s ilustračnými zábermi a nebude chýbať ani záver televíznych novín – počasie. „Deti si už vyskúšali aj prácu v dabingu, navštívili verejnoprávne aj súkromné médiá v Košiciach a každé dieťa bez ohľadu na vek si vyskúšalo prípravu a realizáciu ankety priamo v centre mesta,“ povedala ďalej Vadassyová.
      
Projekt je pripravený počas letných prázdnin vzhľadom na nutnú pravidelnú účasť chlapcov a dievčat. Po skončení Letnej filmovej akadémie deti získajú certifikát o absolvovaní. Na projekte spolupracujú odborníci z médií, akými sú kameraman, režisér, fotograf, programový vedúci a aj niekoľko dobrovoľníkov.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte