V pondelok začínajú zápisy do materských škôl

02.05.2021
Vzdelávanie a výchova

Ako minulý rok, aj tentoraz budú bez prítomnosti škôlkarov. Zápisy do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na nasledujúci školský rok sa začnú v pondelok 3. mája a potrvajú zväčša do stredy (5. 5.). Rovnako ako vlani sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti budúcich škôlkarov. Informuje o tom magistrát s tým, že kapacity sú dostatočné.

Radšej na diaľku
„Rodič alebo iný zákonný zástupca zapíše dieťa do príslušnej MŠ elektronicky alebo doručením vyplnenej žiadosti poštou. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast vrátane údajov o povinnom očkovaní dieťaťa,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová s tým, že žiadosť je možné priniesť aj osobne.
Z preventívnych dôvodov však rodičom budúcich škôlkarov odporúčajú, aby prihlášky podávali inou ako osobnou formou. Konkrétny termín a podmienky podávania žiadostí má každá MŠ zverejnené na vlastnej webovej stránke alebo na informačnej tabuli vo svojich priestoroch. Riaditelia MŠ po overení všetkých údajov rozhodnú o prijatí dieťaťa do 15. júna.
Mesto pripomína, že oproti minulosti bude posledný ročník  v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta oslávia piate narodeniny. Keďže v ich prípade platí povinnosť predškolského vzdelávania, budú prijímané prednostne podľa miesta trvalého bydliska. Následne budú do tried zaraďovať aj mladšie deti od troch rokov.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte