Vyjadrenie: S. Síthová: Naše školstvo je rozmanité, využime túto pestrosť ...

28.03.2022
Vzdelávanie a výchova

Vyjadrenie: S. Síthová: Naše školstvo je rozmanité, využime túto pestrosť pre systémové zmeny v inklúzii.

Aj keď sa väčšina pozornosti v posledných dňoch a týždňoch zameriava na pomoc deťom a žiakom z Ukrajiny a na ich začlenenie do nášho vzdelávacieho systému, popritom sa nezabúda ani na žiakov a žiačky z ohrozených skupín, ktoré na Slovensku potrebujú systémovú pomoc a podporu.

Štyri slovenské základné školy sa zúčastnia na pilotnom testovaní projektu Rady Európy, zameraného na vyučovanie rómskeho jazyka. Od septembra tohto roku bude pilotné testovanie vyučovania materinského rómskeho jazyka spustené na ZŠ Kružlová (okres Svidník), ZŠ Záhorská Ves, ZŠ Hlohovec – Šulekovo a na ZŠ časť Luník v Košiciach.
"Dosiahnuť zmeny vo vzdelávacom systéme v postupne sa zvyšujúcej miere inkluzívnosti je beh na dlhé trate a vyžaduje zmeny na všetkých úrovniach. Tieto zmeny sa nikde nepodarilo dosiahnuť naraz a rýchlo, ale postupnými krokmi a úspešnými projektmi. Prelomových reformných krokov sa nebojíme, práve naopak, tie boli iniciované hneď po nástupe vlády v marci 2020, pokračovali prijatím novely školského zákona a prebiehajú aj realizáciou Plánu obnovy a odolnosti," uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.
Súčasťou systémových zmien je podľa jej slov vytváranie podporných mechanizmov v školstve pre všetky deti, žiakov a žiačky, podpora ranej starostlivosti, zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole od 3 rokov, vytvorenie miest pomocných vychovávateľov, kurikulárna reforma, zavedenie práva na inkluzívne vzdelávanie, reforma poradenského systému, zmena konceptu špeciálno-pedagogickej podpory v školách, zavedenie štandardov diagnostiky a odborných činností, systémová stratégia eliminácie opakovania ročníka, možnosť druhošancového vzdelávania, odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl, nastavenie debarierizácie škôl (odstránenie fyzických bariér v školských budovách) či destigmatizácia (odstránenie postojových a predsudkových bariér v školstve) a inklúzia.
Práve podpora inkluzívneho prístupu je jednou z dlhodobých priorít štátnej tajomníčky. Aktuálna situácia s príchodom žiakov a žiačok z Ukrajiny či začleňovanie detí z rôznych iných národnostných menšín a vylúčených komunít môže podľa jej slov zvýšiť povedomie o inklúzii a následne prispieť k zvýšeniu šancí na vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu.

 

Zdroj:  dnes24.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte