Výučba cudzincov na našich školách nie je dostatočne zabezpečená, tvrdia inšpektori

05.07.2020
Vzdelávanie a výchova

V školách nie sú dostatočne zabezpečené podmienky pre učenie cudzincov. Vyplýva to zo správy Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v školskom roku 2019/2020, ktorú agentúre SITA poskytla hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Úlohou inšpekcií v 17 vybraných školách bolo zistiť mieru účinnosti a efektívnosti pravidiel začleňovania žiakov – cudzincov do procesu vzdelávania. V tomto školskom roku evidovali hodnotené školy celkovo 7 211 žiakov. Z nich tvorili žiaci – cudzinci 3,7 percenta. Vzdelávaní žiaci – cudzinci pochádzali z 26 krajín.
Najviac ich bolo z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska ale aj Českej republiky. Inšpektori v rámci hodnotenia škôl viedli rozhovor s vedúcimi pedagogickými zamestnancami, učiteľmi, ktorí túto skupinu žiakov učili a samotnými žiakmi – cudzincami.

Výskyt problémov
Podľa inšpektoriek Beaty Kozelovej a Zuzany Eretovej, ktoré správu vypracovali, sa na všetkých úrovniach zodpovedných za výchovu a vzdelávanie vyskytovali problémy.
„Metodické odporúčanie však dostatočne nerešpektuje špecifiká rôznych skupín cudzincov s odlišným jazykom a kultúrou. V učebnom pláne základného a rozširujúceho jazykového kurzu absentuje možnosť flexibility pri určovaní počtu hodín štátneho jazyka v závislosti od počiatočnej miery znalosti slovenského jazyka žiakom, “ uviedli.
Oslovení učitelia vyjadrili nespokojnosť so schematizmom v nastavení kurzov so stanoveným počtom hodín či s nedostatkom edukačných materiálov. Viacerí z oslovených pedagógov neprejavili záujem rozširovať svoje schopnosti v oblasti učenia žiakov – cudzincov alebo v oblasti skvalitnenia procesu integrácie týchto študentov do komunity triedy či školy.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte