Vznikla RAABE AKADÉMIA prinášajúca novú ponuku vzdelávacích programov pre pedagógov

14.09.2021
Vzdelávanie a výchova

Vzdelávacie programy RAABE AKADÉMIE sú určené pedagógom a odborným zamestnancom. Môžu tak zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie, ale aj navyšovať svoj tarifný plat.

RAABE AKADÉMIA je spoločným projektom odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Obe vydavateľstvá pôsobia dlhé roky v oblasti slovenského školstva, a aj vytvorenie novej akadémie odráža snahu podporovať kvalitu vzdelania na Slovensku. „Naším zámerom je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach. V čase pandémie sme začali prinášať pravidelné webináre pre riaditeľov a učiteľov ZŠ a MŠ, špeciálnych pedagógov a iných odborných zamestnancov školstva. Dnes otvárame ďalšie vzdelávacie programy, spúšťame novú platformu – RAABE AKADÉMIU. Nadväzujeme na iniciatívu pomáhať pedagógom v ich vzdelávaní a prinášame inovované vzdelávacie programy,“ vysvetľuje konateľka Dr. Josef RAABE Slovensko Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

Novovzniknutá RAABE AKADÉMIA ponúka dva druhy vzdelávania aj vzdelávacie programy vytvorené na mieru.

Inovačné vzdelávanie

„Jeho cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického alebo odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní,“ vysvetľuje Mira Bianchi Schrimpelová. Ide o inovačné online vzdelávanie v rozsahu minimálne 25 hodín. Takže účastník sa vzdeláva dištančne, absolvuje testy, vypracováva online zadania, na záver pred trojčlennou komisiou obhajuje prezentáciu. Ak účastník absolvuje inovatívne vzdelávanie v rozsahu 50 hodín v súlade s plánom profesijného rozvoja školy, patrí mu príplatok za tento rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Zamestnávateľ môže za profesijný rozvoj priznať zamestnancovi príplatok až do výšky 9% tarifného platu za obdobie 7 rokov.

 

Aktualizačné vzdelávanie

To má za cieľ udržiavať alebo aj zvyšovať profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti. Častokrát je to aktualizácia právnych predpisov, rôznej pedagogickej dokumentácie alebo právne zmeny vo výchovno-vzdelávacích programoch. Jednoduché programy aktualizačného vzdelávania schválené riaditeľom školy, sú druhou ponukou RAABE AKADÉMIE. Prebiehajú takisto dištančne. Učitelia aj odborní zamestnanci sú povinní pravidelne ročne absolvovať aktualizačné vzdelávanie a udržiavať či rozširovať si svoje profesijné kompetencie. Aktualizačné vzdelávanie je ukončené vydaním certifikátu.  

 

Vzdelávacie programy vytvorené na mieru

RAABE AKADÉMIA ponúka aktuálne vzdelávacie kurzy, ktoré vzišli z prieskumu medzi pedagógmi. Momentálne otvára kurzy na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej, finančnej aj prírodovednej gramotnosti.

 

Zdroj: raabe.sk/EXPOL Pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte