Vzťah klasickej formy výučby a e-learningu

19.07.2010
Vzdelávanie a výchova

Klasické vzdelávanie pod vedením učiteľa existuje už
od počiatku histórie. Vzdelávanie pod vedením lektora
je najčastejšou a najrozšírenejšou formou vzdelávania
vo svete aj u nás.

Učiteľ dokáže študentovi poradiť, správne ho nasmerovať, v neposlednom rade ohodnotiť jeho úspechy. V každom z nás sa celý život ukrývajú spomienky na učiteľa, ktorý v nás niečo zanechal. Sú to učitelia, ktorí formujú naše životy; a práve školstvo výraznou mierou určuje spoločnosť.

Klasické a osvedčené postupy vzdelávania sa využívajú aj dnes. Žijeme však v dobe zmien, v dobe nových myšlienok, nápadov, ale aj úloh. Jednou z nových a moderných foriem vzdelávania, ktorá sa už dlhšie presadzuje vo vyspelých krajinách, ale aj u nás, je e-learning.

E-learning prináša do škôl nový impulz a nové možnosti. Kombináciou klasického vzdelávania a e-learningu je možné dosiahnuť formu, v ktorej sa spájajú skúsenosti učiteľa – lektora a výhody výpočtovej techniky a multimédií. Vzdelávanie sa tak stáva pútavejším, adresnejším a efektívnejším.

E-learning dokáže učiteľa oslobodiť od každodenného opakovania výkladu, navyše vie často prostredníctvom obrázku či animácie vysvetliť problém jednoduchšie a dostatočne názorne na to, aby si ho študent lepšie zapamätal. Môže to vzbudiť dojem, že úloha učiteľa tým zaniká. Opak je však pravdou.

E-learning umožňuje učiteľovi stať sa lektorom, ktorý svoju pozornosť venuje len:
- problematickým oblastiam,
- zdokonaľovaniu svojich kurzov,
- vytváraniu nových komunikácií so študentom a iným činnostiam,
na ktoré mu doteraz nezostával potrebný čas. Práve komunikácia so študentom je veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania prostredníctvom elektronických médií.

Dalo by sa povedať, že spoločnosť je tým lepšia, čím viac vzdelaných ľudí v nej je. Každá spoločnosť vyžaduje vzdelanie; školy sú preto čoraz viac nútené vzdelávať väčšie počty študentov. Avšak dvojnásobok študentov so sebou prináša aj dvojnásobné náklady na ich vzdelanie. A práve tu je ďalší potenciál e-learningu, pre ktorý daný vzťah neplatí.

Prostredníctvom e-learningu je možné vzdelávať niekoľkonásobne viac študentov za výrazne nižšie náklady. Práve túto skutočnosť začínajú chápať viaceré školy a univerzity na celom svete. Práve v takýchto školách je budúcnosť, práve takéto organizácie pracujú výrazne efektívnejšie a napredujú rýchlejšie.

Aj v našich školách sa začínajú uplatňovať možnosti, ktoré so sebou prináša e-learning. Spomenieme Trnavskú univerzitu, Technickú univerzitu v Košiciach, UKF v Nitre, resp. v Českej republike Ostravská univerzita, VŠE v Prahe, Univerzita Hradec Králové a ďalšie. Už dnes je zrejmé, že e-learning postupne dopĺňa prezenčnú formu štúdia, ktorú poznáme dnes. E-learning posúva školstvo na vyššie priečky, otvára nové možnosti učiteľom aj študentom, stáva sa novou, modernou a plnohodnotnou súčasťou vzdelávania.

Klasické vzdelávanie pod vedením vyučujúcich je napriek moderným formám vzdelávania v súčasnosti ťažko úplne nahraditeľné. Je potrebné uvedomiť si, že klasická forma výučby a e-learning predstavujú dve opačné formy prístupu k štúdiu, a preto je vhodné tieto formy navzájom kombinovať.

Ako prebieha vyučovanie pomocou e-learningu a viac sa dozviete v publikácii Sprievodca triedneho učiteľa.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte