Zástupcovia ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

30.10.2017
Vzdelávanie a výchova

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa obe strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe. 

Učiteľ

Najčastejšie sa učitelia pýtajú na možnosti úprav učebného plánu, na tvorbu časovo-tematických plánov, zavádzanie voliteľných predmetov a využitia disponibilných hodín. Nejasné sú pre nich niekedy aj pravidlá na delenie triedy na skupiny a vytváranie skupín žiakov z rôznych tried.

„Zo strany učiteľov základných škôl a gymnázií pravidelne dostávame otázky týkajúcich sa realizácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov priamo v školách. Je dôležité, aby ŠPÚ aj ŠŠI odpovedali učiteľom rovnako, vychádzajúc z jednotného výkladu filozofie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Pracovné stretnutie zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie s výskumnými a vývojovými zamestnancami ŠPÚ vytvorilo podmienky pre naplnenie tohto cieľa,“zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte