19.05.2023

Etická výchova, slovenský jazyk, hodnotenie detí a žiakov, programovanie, angličtina – to sú oblasti, ktorým sú venované najnovšie májové webináre. Vítaní sú niele učitelia ale...

31.05.2023

Učitelia a riaditelia škôl spoznali pripravované kurikulárne zmeny už vo viac ako 50 okresoch na Slovensku.

30.05.2023

Žiak na konci základného vzdelávania má konať vedome v súlade s poznatkami o zdravom životnom štýle a jeho dosahu na fyzické a duševné zdravie.

29.05.2023

V prvej fáze projektu budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024.