19.05.2023

Etická výchova, slovenský jazyk, hodnotenie detí a žiakov, programovanie, angličtina – to sú oblasti, ktorým sú venované najnovšie májové webináre. Vítaní sú niele učitelia ale...

29.05.2023

V prvej fáze projektu budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024.

29.05.2023

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s...

28.05.2023

Vydavatelia učebníc prostredníctvom otvoreného listu žiadajú ministra školstva o prehodnotenie výšky normatívu na žiaka.