02.12.2022

Takmer vianočná nádielka webinárov čaká učiteľky a učiteľov. Vyberte si a prihláste sa, témy aj tentokrát sľubujú množstvo podnetných námetov a inšpirácií pre prácu pedagógov...

05.12.2022

Signatármi výzvy sú aj vedec Pavol Čekan, herečka Táňa Pauhofová, ekonóm Ivan Mikloš, evanjelická farárka Anna Polcková či lauréti ceny Učiteľ Slovenska a...

05.12.2022

Cieľom výzvy je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia...

02.12.2022

V rámci grantových programov Výnimočné školy a Učíme sa spolu online mohli učitelia predkladať projekty, ktoré im pomôžu zrealizovať ich predstavu o kvalitnejšom školstve.