23.09.2022

Skontrolujte najnovšiu ponuku webinárových tém a prihláste sa na bezplatné vzdelávanie pre učiteľov.

05.10.2022

Komora dúfa, že nový šéf rezortu školstva príde na ministerstvo takpovediac "s kufríkom, v ktorom bude mať víziu" a zakrátko ju predstaví.

05.10.2022

Horecký pôsobil ako učiteľ matematiky a geografie. Na pozíciu riaditeľa bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi nastúpil v máji 2008, viedol ju do júla 2020.

04.10.2022

Príspevok sa venuje často preverovaných kontrolným zisteniam z praxe kontrolných orgánov v územnej samospráve v rámci školských jedální. Bližšie sa venuje...