26.11.2020

Aj prvý decembrový týždeň pokračujeme s RAABE a EXPOL bezplatnými online školeniami  pre pedagógov. Vyberajte si zo štyroch tém. Tentokrát máme tému aj pre stredoškolských...

30.11.2020

Podľa pracovníka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie by učitelia mali klásť na deti pri dištančnej výučbe menšie nároky.

29.11.2020

Minister deklaruje, že rokujú s jednotlivými subjektmi a hľadajú riešenia.

27.11.2020

Únia miest Slovenska (ÚMS) je pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľom je územná samospráva.