30.07.2021

V Bratislave pred začiatkom nového školského roka 2021/2022 chýbajú viacerí učitelia. 

30.07.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nezbiera informácie o voľných pracovných miestach, ktoré ponúkajú školy.

28.07.2021

Ministerstvo školstva kontinuálne podporuje zmierňovanie dopadov v oblasti vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej...

28.07.2021

Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede, menej byrokracie a prehľadnosť riešení. To všetko prinesie transformácia poradenského systému, ktorú...