19.05.2022

Predstavujeme nové témy bezplatných webinárov. Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, angličtina, školská zrelosť, digitálne vzdelávanie, kreatívne čítanie aj...

24.05.2022

V rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania boli vznesené dve pripomienky, z toho jedna zásadná. 

24.05.2022

Ústna časť "skúšky dospelosti" sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 23. mája do 10. júna.

23.05.2022

Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné regionálne úrady školskej správy.