03.03.2021

Výchova dvojročných, finančná gramotnosť, biológia, telesná výchova, inštitucionálne vzdelávanie trojročných, ale aj príprava stredoškolákov na podnikanie – taký mix...

05.03.2021

 

Vývinové poruchy učenia sa čoraz častejšie objavujú aj v slovenských triedach. Tento článok je určený pedagógom a špeciálnym pedagógom na prvom stupni základných škôl...

04.03.2021

Špeciálne materské školy (MŠ), špeciálne základné školy (ZŠ) a stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia budú od pondelka 8....

03.03.2021

Nové rozhodnutie ministra školstva bude platiť do 21. marca.