13.06.2024

Desiaty ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google sa stal miestom, kde RAABE slovenským učiteľom vôbec po prvýkrát predstavilo novinku, ktorá má...

20.06.2024

Tvorivé myslenie slovenských žiakov je pod priemerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Slovensko dosiahlo v tejto oblasti v štúdii PISA 2022 výkon na...

18.06.2024

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) poukázala na viaceré pochybenia činnosti školských koordinátorov a administrátorov, ale aj predsedov predmetových maturitných komisií pri...

15.06.2024

Rozumné spájanie malých stredných škôl (SŠ) môže potenciálne priniesť benefity žiakom, samotným školám aj ich zriaďovateľom. Pre TASR to skonštatoval analytik Róbert...