2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
StanislavaK
1. atestácia

Dobrý deň pani učiteľka MŠ bola v prac. pomere od roku 2002.
Vyštudovala strednú pedagogickú školu - učiteľstvo v materskej škole- samostatný ped. zam
potom si v 2015 urobila 1 atestáciu na úplné stredné odborné vzdelanie - ped. zam s 1. atestáciou
potom študovala 2018 VŠ II. St. Univerzitu Mateja Bela- technológia vzdelávania - PT6- ped. zam s 1. atestáciou.
v roku 2019 si urobila dpš a rozširujúce vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie - PT 7- sam. ped. zam.
v októbri 2020 si urobila 1 atestáciu na VŠ II. st. učiteľ MŠ- Môžem zamestnankyňu od októbra zaradiť do PT8 - ped. zam. s 1. atestáciou? Môžem považovať podmienku 5 rokov samostatný pedaogický zamestnanec za splnenú?
Ďakujem

Maria Pavlikova
1. atestácia

Váš prípad je zaujímavý. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná a má atestáciu k ÚSO vzdelaniu. Robí v podstate tú istú prácu, ale zaradená ako samostatná učiteľka s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je od roku 2019. Nedovolím si vyjadriť svoj názor, obráťte sa na MŠVVaŠ SR.