2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Evka1
1. atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem Vás poprosiť o pomoc pri objasnení si pokynov k 1. atestácii.
1. doklady o
• získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania (vysvedčenia, diplomy...),
• absolvovaní programu vzdelávania (osvedčenia, certifikáty, potvrdenia...),
2. doklady preukazujúce tvorivú činnosť PZ a OZ (publikačná činnosť, učebné zdroje, posudky, opis pedagogickej skúsenosti, recenzie, externé hodnotenie...) alebo
3. potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.
Problematika atestačného portfólia bola upravovaná novelou vyhlášky č. 361/2019 Z. z., konkrétne v § 7 ods. 3 vyhlášky č. 164/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2022 sa ustanovilo, že „ak atestačné portfólio obsahuje len potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, posudok neobsahuje posúdenie činností podľa odseku 2 písm. b)“, t. j., že posudok neobsahuje posúdenie tvorivej činnosti ako tvorivej odbornej činnosti, tvorivej umeleckej činnosti alebo ako interpretačnej umeleckej činnosti na základe jej vplyvu na získanie požadovaných profesijných kompetencií PZ alebo OZ. Uvedené je v súlade so znením § 60 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z., podľa ktorého jednou z viacerých možností, ako v rámci atestačného portfólia (ako súboru dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa) dostatočne a plnohodnotne preukázať kompetencie PZ a OZ, je potvrdenie využívania týchto kompetencií vydané riaditeľom školy.
Neviem, či tomu rozumiem správne...Podľa vyššie uvedeného - bod 2. a 3. medzi nimi je alebo... To znamená, že nemusím predkladať žiadne doklady a stačí mi potvrdenie od riaditeľa, že využívam kompetencie? Stačili by doklady o vzdelaní, osvedčenia....+ potvrdenie od riaditeľa a bolo by to všetko? Ospravedlňujem sa, ak sa nepýtam vhodne, no nie som si istá.
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
1. atestácia

Dobrý deň,
na danú otázku si nedovolím odpovedať. Veď ja Vás nebudem posudzovať. Spýtajte sa v organizácii, kde plánujete atestáciu vykonať. Podľa praxe u nás, čím viac dokladov, tým lepšie. Predložte všetko čo máte.