5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
LenkaLenka
1. atestácia

Dobrý deň,

som samostatný učiteľ s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v odbore súvisiacom s výkonom mojej pedagogickej činnosti. 31.8.2019 mi uplynie tretí rok výkonu pedagogickej praxe. Podľa doteraz platného zákona by som po tomto dátume mala byť zaradená do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Od 1.9.2019 však začne platiť zmena doplnku, kde sa mení trojročná prax potrebná na prechod do vyššej kategórie na päť rokov praxe.
Ja samozrejme požiadam o preradenie do vyššej kategórie skôr ako 1.9.2019. Zaujíma ma ale, podľa ktorého zákona by malo vedenie pristupovať k mojej žiadosti.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Nie je rozhodujúce, kedy požiadate o preradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, pretože zamestnávateľ by mal mať evidenciu o pedagogickej praxi aj o Vašom vzdelaní. Zákon ani takúto žiadosť nepredpokladá. Vo Vašom prípade je rozhodujúci dátum, kedy dovŕšite trojročnú pedagogickú prax. Dovŕšite ju 31 8. 2019. Od 1. 9. 2019 sa uplatní § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. , kde je uvedená podmienka päť rokov pedagogickej praxe. V prechodných ustanoveniach v § 87 ods. 1 uvedeného zákona je uvedené, že pedagogický zamestnanec sa od septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Podľa môjho názoru zostanete zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ. MŠVVaŠ SR nevydalo ešte žiadne usmernenie k prechodným ustanoveniam, tak je predčasné riešiť dnes situáciu, ktorá bude jasná v septembri.

luvart
1. atestácia

Dobrý deň, pani Pavlíková. A je možné v tomto prípade učiteľa preradiť do vyššej triedy hneď ku dňu splnenia trojročnej praxe, teda k 31.8.2019?

Maria Pavlikova
1. atestácia

K 31. 8. 2019 nemáte tri roky pedagogickej praxe. Túto dosiahnete 1. 9. 2019 a to bude platiť zákon č. 138/2019 Z. z. Moja predchádzajúca odpoveď platí v plnom rozsahu.

IvkaD
Atestácia

Je mi veľmi ľúto, že nový školský zákon, ktorý by nám mal pomôcť, nás naopak oberá o to, čo nám bolo garantované v tom predchádzajúcom zákone. Bolo by nesprávne tvrdiť, že som doktorandské štúdium absolvovala len kvôli atestáciám. Pri nástupe som o takejto možnosti vôbec nevedela. Ale keď sme sa s kolegyňou dozvedeli, že nám PhD, pomôže v našom kariérnom raste, potešili sme sa. Po istom čase radosť vystriedal smútok. V poslednom ročníku sme sa krátko pred obhajobou dozvedeli, že prvá atestácia nám bude na základe Phd. uznaná po 5 rokoch praxe, čo je dosť dlhá doba. Druhú atestáciu nám zákon ani neuzná, jedine žeby sme si PhD. urobili v ďalšom odbore. Nooo príde mi to smiešne. Nepoznám človeka, ktorý má PhD. v dvoch odboroch. Nový školský zákon nás diskriminuje. Vyštudovať PhD. nie je jednoduché. Doktorand sa musí aktívne zúčastňovať na vedeckých konferenciách, musí publikovať a popritom zvládnuť písanie záverečnej práce a taktiež musí absolvovať povinné disciplíny. Navyše ženy učiteľky, ktoré si plánujú založiť rodinu sa k prvej atestácii prepracujú až po dlhšom čase. Rovnako ich tento zákon diskriminuje. Teraz nech si vyberú či budú vykonávať aktívnu pedagogickú činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom a získajú po 5 rokoch prvú atestáciu alebo privedú na svet dieťa. Som sklamaná z toho čo sa deje. Mladí učitelia, či už majú PhD. alebo nie, nie sú s týmto novým zákonom spokojní. Brzdí ich to v kariérnom raste.