2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maria Bacova
1. atestácia a kvalifikácia pre MŠ

Dobrý večer, prosím Vás o informáciu. Podala som si žiadosť aj s prácou na vykonanaie 1. atestácie . Strednú školu mám pedagogickú a sociálnu akadémiu v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Bakalárske štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika, v študijnom odbore predškolskej a elementárnej pedagogiky
Magisterské štúdium v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Učím v MŠ a aj prácu, ktorú som napísala bola z oblasti predprimárneho vzdelávania.
Po uspešnom obhajení atestačnej práce a atestačnej skúšky bude mi platiť atestácia pre vykon zástupkyne pre MŠ? Budem zaradená v 11. platovej triede? Ďakujem

317_2009
#odpoveď - 1. atestácia a kvalifikácia pre MŠ

Dobrý deň pani Bacova,
po absolvovaní 1. atestácie (prihlášky sa podávaju k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka, následne by ste mali byť do 4. mesiacov pozvaná na vykonanie 1. atestácie - pri kladných posudkoch atestačnej práce, Po jej úspešnom absolvovaní, budete zaradená do 11. platovej triedy v rámci svojej kategórie). Neuvádzate však dĺžku pedagogickej/odbornej praxe. V zmysle platnej legislatívy § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. budete môcť byť zaradená ako Vedúci pedagogický zamestnanec po nadobudnutí potrebnej praxe (5 rokov pre prvú atestáciu)

§ 34
(2) Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
b) vykonal prvú atestáciu,
c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
d) najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

bližšie informácie nájdete v Usmernení k požiadavke vykonania prvej atestacie vedúcich pedagogickýych a vedúcich odborných zamestnancov tu: http://bit.ly/2hPQ7pr