5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Oháleková
1. atestácia a príplatok za profesijny rozvoj

Dobrý deň pani Pavlíková,
zamestnankyňa vykonala 1. atestáciu 12. 11. 2019, má vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12%. Tento jej aj naďalej zostáva v plnej výške? Ďakujem

Maria Pavlikova
1. atestácia a príplatok za profesijny rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj budete vyplácať v plnej výške do 31. 8. 2026. Na základe vykonanej atestácie do vyššieho kariérového stupňa a vyššej platovej triedy ju zaradíte po splnení podmienky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., t. j. sledujete dobu zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec po dobu päť rokov.

8lenocka8
Čerpanie náhradného voľna

Dobrý deň. V piatok ide kolektív učiteľov do Budapešti. Žiaci majú riaditelské voľno. Niektorí učitelia na výlet idú, iní nie. Riaditeľ školy rozhodol, že tí, ktorí idú ,budú za ten deň vykazovať prácu na doma, a tí, ktorí nejdú, musia čerpať dovolenku alebo náhradné voľno.Je toto rozhodnutie v súlade so zákonníkom práce.....je správne?

zh11
Príplatok za profesijný rozvoj a možnosť prvej atestácie

Potrebovala by som poradiť:
Mám ukončené VŠ II. stupňa (kybernetika) a doplňujúce pedagogické štúdium. Od r. 1999 som bola nepretržite zamestnaná ako SŠ učiteľka. Od 1.9. 2017 pracujem ako vychovávateľka v Centre pre deti a rodiny. V roku 2020 by som mala ukončiť dvojročné kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky - pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených.
Otázka č.1:
Mám po skončení tohto štúdia nárok na príplatok za profesijný rozvoj (nepracujem ako vychovávateľka v špecializovanej skupine)? Ak áno, v akej výške?
Otázka č.2:
Chcela by som si urobiť 1.atestáciu ako vychovávateľka. Akým spôsobom by som ju mohla získať?

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Nárok na príplatok za profesijný rozvoj neviem posúdiť, pretože dvojročné kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky neviem zaradiť, či ide o rozširujúce štúdium na vysokej škole alebo o vzdelávanie na inej inštitúcii. Neuvádzate, či toto štúdium je zaradené v pláne profesijného rozvoja a v pláne vzdelávania. O atestáciách pojednáva § 59 až 62 zákona č. 138/2019 Z. z.