2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Henrieta74
1. atestácia - UZNANIE

Pekný deň pani Pavlíková,

prosím Vás o usmernenie pri posúdení uznania 1. atestácie. Pani učiteľka ukončila v r. 1989 Strednú pedagogickú školu v odbore učiteľstvo pre materské školy. V roku 2003 ukončila magisterské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. V súčasnosti je zaradená v PT 10.
V novembri 2016 vykonala atestáciu a doručila Osvedčenie o prvej atestácii, na ktorom je uvedené, že platí pre kategóriu: učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a pre stupeň dosiahnutého vzdelania: úplné stredné odborné. A práve tu máme nejasnosť pri uznaní tejto atestácie. Viaže sa vykonaná atestácia k jej stredoškolskému vzdelaniu alebo je možné ju uznať pre vysokoškolské vzdelanie a zaradiť ju do PT 11?
Prácu učiteľky MŠ vykonáva nepretržite od roku 1989.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
1. atestácia - UZNANIE

Pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole na základe úplného stredného odborného vzdelania aj na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Je správne zaradená do 10. platovej triedy. Vykonaná atestácia v súlade s § 49 ods. 5 a 7 zákona č. 317/2009 Z. z. platí len pre príslušnú kategóriu a podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania, v ktorom pedagogickýi zamestnanec atestáciu vykonal. Nie je mi jasné prečo na žiadosti o vykonanie atestácie pani učiteľka uviedla ako dosiahnuté vzdelanie úplné stredné vzdelanie a riaditeľka prihlášku podpísala ako správnu. Nie je možné uznať atestáciu k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa a zaradiť ju do 11. platovej triedy. Problém môže nastať v tom, že na atestáciu použila 30 alebo 60 kreditov, ktoré stratia platnosť a do vyššej platovej triedy nepostúpi.