2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nika M
1. atestačná skúška 2017

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, ako to bude s vykonaním 1. atestačnej skúšky v roku 2017. V roku 2016 som zbierala kredity, zatiaľ ich mám 15, v ten istý rok, som ich chcela nazbierať 30 a prihlásiť sa na predatestačné vzdelávanie, aby som do konca roka 2016 stihla vykonať 1. atestačnú skúšku, pretože by som mala na škole pracovať ako zástupkyňa riaditeľa. Otehotnela som, od júla som na materskej dovolenke a pri tak malom dieťati som nemala šancu to všetko absolvovať. Tento rok by som si však atestáciu chcela dorobiť, aby som mohla po návrate do školy začať pracovať ako zástupkyňa. Niekde som sa ale dočítala, že kredity sa na vykonanie atestácie už nebudú dať použiť. Preto ma zaujíma, či to je pravda, aby som zbytočne neabsolvovala školenia za kredity, ktoré mi v konečnom dôsledku budú na nič, keďže u nás na škole sa kreditový príplatok nevypláca. Zároveň by ma zaujímalo ako sa bude postupovať pri vykonávaní 1. atestačnej skúšky od tohto roka.

Ďakujem veľmi pekne.

317_2009
#odpoved

Postupujte v zmysle platnej legislatívy (poslednom a aktuálnom znení) zákonov č. 317/2009 Z. z. (posledné novely zákona sú zákon č. 125/2016 Z. z. a zákon č. 188/2015 Z. z), ale aj v zmysle Vyhlášky č. 445/2009 Z. z. ; taktiež podľa zákonov č. 245/2008 Z. z. (posledná novelizácia - 188/2015 Z.z; 216/2016 Z. z.) a zákona č. 553/2003 Z. z.

Navyše - t.č. máte len 15 kreditov, na predatestačné vzdelávanie sa môžete prihlásiť, až pri reálnom a fyzickom počte 30 kreditov (tie zatiaľ nemáte). Predatestačné vzd. trvá spravidla min 60 vyučovacích hodín (s vykonaním záverečnej prezentácie). Termíny konania zverejňuje MPC, prípadne iná inštitúcia s akreditáciou. Prv teda získajte 30 kreditov, prihláste sa na predatestačné (po doručení prihlášky Vás nemusia ihneď pozvať, nie ste sama na zozname prihlásených). Po absolvovaní odovzdajte prácu (k 30.6.; resp. 31.12.) a do 6 mesiacov pri úspešnej obhajobe môžete získať osvedčenie o 1. AT. (reálny, objektívny pohľad? - máj 2018, pri maximálnom vynaloženom úsilí - november/december 2017).
Váš plán bol Osvedčenie o 1. atestácii do 31.12.2016 - výsledok: nesplnené! T.č. ste na MD - plnohodnotne si ju užívajte (na základe Vami poskyt. informácií má drobec 6/7 mesiacov - potrebuje Vás viac, než Vy byť zástupkyňou.